FINANCIAL LEASE.

การเช่าทางการเงินสำหรับลูกค้าบริษัท หรือองค์กร พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

FINANCIAL LEASE.การเช่าทางการเงินสำหรับลูกค้าบริษัท หรือองค์กร พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

รายละเอียด

เงินมัดจำ + ค่างวดต่อเดือน + เงินบอลลูนก้อนสุดท้าย (ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี: สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริง สูงสุด 36,000 บาท / เดือน

Read more
 • จำนวนงวด

  24 เดือน และ 60 เดือน

 • เงินดาวน์

  ขั้นต่ำ 15% ของจำนวนเงินกู้

 • เงื่อนไข
  1. บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการเงินเได้ที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการหรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ บีเอ็มดับเบิลยู ที่หมายเลข 1397
  3. เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2563 เป็นต้นไป

COMPARE FINANCE PRODUCTS.