การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่

ท่านเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูใหม่ จะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกและใช้บริการของ BMW Mobility Service เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเมื่อถึงกำหนดหมดอายุการเป็นสมาชิก ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการ BMW Mobility Service เพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิกได้ อย่างไรก็ตาม BMW Mobility Service พร้อมที่จะให้บริการเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคัน ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม

 

สายด่วน BMW MOBILITY SERVICE.

1-800-999-000 (โทรศัพท์ธรรมดา)

1-401-999-000 (โทรศัพท์มือถือ)

 

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนจะช่วยให้ท่านติดต่อศูนย์บริการ BMW Mobility Service ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กรุณาเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ เช่น รุ่นของรถ หมายเลขทะเบียนรถ และหมายเลขตัวถังให้พร้อมทุกครั้งที่ติดต่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือท่านเสมอทุกครั้งที่โทรเข้ามา และหากท่านต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนจากบีเอ็มดับเบิลยูพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครัน ก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือแก้ปัญหาในทันทีเพื่อให้ท่านสามารถเดินทางต่อไปได้

Read more
 • ขอบเขตการให้บริการของ BMW MOBILITY SERVICE

  สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสำหรับปัญหาต่างๆ ในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

  2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นนอกสถานที่ ท่านสามารถเรียกใช้บริการได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  3. การบริการยกรถไปยังศูนย์บริการบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุด โดยไม่จำกัดระยะทาง ในกรณีที่รถของท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้

  4. บริการยกรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ไปยังจุดหมาย อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ สำหรับระยะทางที่เกินจากนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตรากิโลเมตรละ 25 บาท

  5. ในกรณีที่รถยนต์เกิดการล็อกโดยไม่ตั้งใจและลูกค้ามีกุญแจสำรอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานเพื่อไปรับลูกกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ฟรีภายในระยะทาง 20 กม. ส่วนที่เกิน 20 กม. คิดเพิ่ม กม.ละ 25 บาท หรือกรณีไม่มีกุญแจสำรอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานส่งช่างกุญแจ Locksmith เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อปี ในกรณีที่มีการจัดทำลูกกุญแจดอกใหม่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับลูกกุญแจดอกใหม่

  6. บริการเติมน้ำมัน 10 ลิตร 1 ครั้งต่อปี เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนได้

 • อัตราบริการมาตรฐานสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

       การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ ค่าบริการเบื้องต้นครั้งละ 900 บาท

       การบริการยกรถในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ค่าบริการเบื้องต้นครั้งละ 2,100 บาท  สำหรับระยะทาง 25 กิโลเมตรแรก สำหรับระยะที่เกินจากนี้ คิดค่าบริการในอัตรากิโลเมตรละ 25 บาท

 • สิ่งที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในบริการ BMW MOBILITY SERVICE

       ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากศูนย์บริการ BMW Mobility Service ก่อน

      ค่าใช้จ่ายที่โดยปกติเจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน

       ค่าอะไหล่

       ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ

      ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการนำรถไปใช้ในการแข่งขันแรลลี่ แข่งขันความเร็ว หรือแข่งความทนทาน

       ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการดูแลรักษาอย่างไม่เหมาะสม และ BMW Mobility Service ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการหากเจ้าของรถยังคงทำเช่นนี้ต่อไป

       ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการขาดสติในการควบคุมรถ เนื่องจากการเมาสุรา หรือยาเสพติด

       ผลกระทบในเรื่องอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่รถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง

 • คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่

  1. บริการเฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนและมีป้ายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

  2. บริการช่วยเหลือรถยนต์ที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนนสาธารณะ หรือที่จอดรถส่วนบุคคลเท่านั้น สำหรับบริเวณที่ปิดเพื่อชักลากซุง บริเวณชายหาด เขตพื้นที่ก่อสร้าง สนามแข่งรถ ถนนหรือสถานที่ส่วนบุคคลที่ไม่อนุญาตให้เข้า จะไม่อยู่ในขอบเขตการให้บริการ

  3. บริการจะครอบคลุมเฉพาะปัญหาความขัดข้องทางเครื่องยนต์เท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การชาร์จแบตเตอรี่ การเปลี่ยนยาง และค่าอะไหล่ต่างๆ จะไม่รวมอยู่ในการบริการฉุกเฉินนอกสถานที่

  4. งดให้บริการในสภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน หรือในสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวย ให้ไปถึงจุดช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย

  5. ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือจากรถและเจ้าหน้าที่ของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ที่มากกว่า 2 คน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นมา

  6. การบริการจะไม่ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

       บริการจะไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ เช่น ค่าเรือข้ามฟาก หรือค่าผ่านทาง

       การยกรถจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู

       การเรียกใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง สำหรับการเกิดเหตุขัดข้องในแต่ละครั้ง

       ค่าอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ

       ค่าปรับต่างๆ อันเนื่องมาจากการทำผิดกฎหมาย

       การยกหรือลากรถโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

       ความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

       บริการนอกเขตประเทศไทย

  7. การให้บริการยกหรือลากรถ จัดเตรียมไว้สำหรับรถที่สตาร์ทไม่ติดหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยด้วยพลังงานของรถเท่านั้น

  8. ท่านเจ้าของรถต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น สำหรับการยกหรือลากรถที่ต้องใช้ขั้นตอนหรืออุปกรณ์พิเศษนอกเหนือจากการยกหรือลากทั่วไป

  9. ขอสงวนสิทธิ์ยุติการรับผิดชอบต่อความสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของผู้รับจ้างอิสระ

   

  หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ