BMW Financial Offers

ช่องทางการชำระเงิน

หลากหลายบริการสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

 • การชำระค่างวด

  สามารถชำระค่างวดได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารใดก็ได้ เพียงแสดงใบแจ้งชำระเงิน (pay-in-slip) หรือ บัตรประจำตัวผู้ชำระค่างวด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา และสามารถบริหารจัดการการจ่ายค่างวดได้ง่ายดาย สะดวกสบาย และปลอดภัย

   

  ช่องทางที่รองรับ

  เราทำให้การชำระค่างวดของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการชำระค่างวดจาก BMW Financial Services โดยลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกผ่านทางเคาน์เตอร์ของสาขาได้ทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้: 

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  • ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) 

  • ศูนย์บริการเอไอเอส/เทเลวิซ & เอ็มเพย์ (สำหรับการชำระด้วยเงินสดและมียอดชำระไม่เกิน 49,000 บาทเท่านั้น)

   

  หมายเหตุ: อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากทางธนาคาร ณ เคาน์เตอร์บริการลูกค้า และ ช่องทางในการชำระเงินอื่นๆ สำหรับตู้เอทีเอ็ม และ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ที่มีให้บริการเฉพาะบางธนาคารเท่านั้น

 • บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

  ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์กับ BMW Financial Services ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงทางเลือกในการชำระค่างวดที่สะดวก และยอดเยี่ยม BMW Direct Debit เป็นบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทำให้คุณหมดความกังวลเกี่ยวกับการชำระค่างวด เพียงแค่คุณลงทะเบียนสมัครใช้บริการ BMW Direct Debit ค่างวดในแต่ละเดือนจะถูกหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ คุณจะหมดความกังวลเกี่ยวกับการชำระค่างวดล่าช้า หรือไม่ต้องเสียเวลาเพื่อเดินทางไปที่ธนาคารอีกต่อไป ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และ สามารถเอาเวลาไปทำในสิ่งที่คุณชื่นชอบได้ เช่นเพลิดเพลินกับการขับขี่รถยนต์ BMW

   

  มีขั้นตอนอย่างไร?

  3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ BMW Direct Debit

  1. แค่กรอกแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ BMW Direct Debit และ ลงนามในใบสมัคร (ลายเซ็นต์ต้องเหมือนกับในสมุดบัญชีธนาคาร) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้ที่มีอำนาจลงนาม และกรุณาประทับตราบริษัทในแบบฟอร์มด้วย (ในกรณีที่มีตราประทับบริษัท).

  2. ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ BMW Leasing (Thailand) Co., Ltd. เพื่อดำเนินการตรวจสอบลายเซ็นต์กับทางธนาคารเจ้าของบัญชี

  3. หลังจากที่ธนาคารเจ้าของบัญชีได้ทำการตรวจสอบ และอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันการเปิดใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  หมายเหตุ:
  • หลังจากการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ BMW Direct Debit แล้ว ในระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบ และอนุมัติการหักบัญชีอัตโนมัติจากทางธนาคารเจ้าของบัญชี ลูกค้ายังคงจะต้องชำระค่างวดโดยใช้ใบแจ้งชำระเงิน (ประมาณ 2 เดือน) จนกว่าจะได้รับการยืนยันการเปิดใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์จากทางธนาคาร
  • กรุณาสำรองจำนวนเงินในบัญชีล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการชำระค่างวด อย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันที่ตัดบัญชี
  • ในกรณีวันที่ตัดบัญชีตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคาร ยอดเงินในบัญชีจะถูกตัดในวันทำงานถัดไป
   

การจ่ายเช็คล่วงหน้า

ช่องทางการชำระค่างวดอย่างสะดวกสบาย

 • คืออะไร?

  ด้วยบริการชำระค่างวดจาก BMW Financial Services ลูกค้าสามารถชำระค่างวดรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ผ่านทางการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และ เรามุ่งมั่นเพื่อจะทำให้แน่ใจว่ากระบวนการชำระค่างวดของคุณจะราบรื่น เช่นเดียวกันกับการขับขี่รถยนต์ BMW

 • มีขั้นตอนอย่างไร?

  2 ขั้นตอนง่ายๆ ในการชำระค่างวดด้วยเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า

   

  ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการเตรียมเช็คลูกค้าสามารถชำระค่างวดโดยสั่งจ่ายเช็คให้แก่ “BMW Leasing (Thailand) Co.,Ltd.”  และ ให้ขีดคร่อมเช็คระบุข้อความ "A/C Payee Only" (เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น)

  ขั้นตอนที่ 2: กระบวนการชำระค่างวดส่งเช็คที่สั่งจ่ายล่วงหน้าจำนวนอย่างน้อย 6 ใบ และ จะต้องส่งล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 30 วัน โดยลูกค้าสามารถส่งเช็คให้กับทางออฟฟิศ BMW ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้:

   

  ● จดหมายลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงที่อยู่ของบริษัท ส่งถึงแผนก "Treasury Department"
  ● เข้ามาส่งด้วยตนเอง

  หมายเหตุ:บริษัทจะนำเช็คของท่านไปขึ้นเงินตามวันที่ซึ่งระบุไว้บนเช็คเท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งนี้ ขอความกรุณาสำรองจำนวนเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อการจ่ายเช็ค ณ วันที่ระบุไว้บนเช็คด้วย

 • Pay - in Slip

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ประหยัดเวลาของคุณ เอาเวลาไปทำในสิ่งที่คุณรัก

 • คืออะไร?

  ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์กับ BMW Financial Services ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงทางเลือกในการชำระค่างวดที่สะดวก และยอดเยี่ยมBMW Direct Debit เป็นบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทำให้คุณหมดความกังวลเกี่ยวกับการชำระค่างวด เพียงแค่คุณลงทะเบียนสมัครใช้บริการ BMW Direct Debit ค่างวดในแต่ละเดือนจะถูกหักผ่านบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ คุณจะหมดความกังวลเกี่ยวกับการชำระค่างวดล่าช้า หรือไม่ต้องเสียเวลาเพื่อเดินทางไปที่ธนาคารอีกต่อไป ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และ สามารถเอาเวลาไปทำในสิ่งที่คุณชื่นชอบได้ เช่นเพลิดเพลินกับการขับขี่รถยนต์ BMW

 • มีขั้นตอนอย่างไร?

  3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ BMW Direct Debit

  1. แค่กรอกแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ BMW Direct Debit และ ลงนามในใบสมัคร (ลายเซ็นต์ต้องเหมือนกับในสมุดบัญชีธนาคาร) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้ที่มีอำนาจลงนาม และกรุณาประทับตราบริษัทในแบบฟอร์มด้วย (ในกรณีที่มีตราประทับบริษัท).

  2. ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ BMW Leasing (Thailand) Co., Ltd. เพื่อดำเนินการตรวจสอบลายเซ็นต์กับทางธนาคารเจ้าของบัญชี

  3. หลังจากที่ธนาคารเจ้าของบัญชีได้ทำการตรวจสอบ และอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันการเปิดใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  หมายเหตุ:
  • หลังจากการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ BMW Direct Debit แล้ว ในระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบ และอนุมัติการหักบัญชีอัตโนมัติจากทางธนาคารเจ้าของบัญชี ลูกค้ายังคงจะต้องชำระค่างวดโดยใช้ใบแจ้งชำระเงิน (ประมาณ 2 เดือน) จนกว่าจะได้รับการยืนยันการเปิดใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์จากทางธนาคาร
  • กรุณาสำรองจำนวนเงินในบัญชีล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการชำระค่างวด อย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันที่ตัดบัญชี
  • ในกรณีวันที่ตัดบัญชีตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคาร ยอดเงินในบัญชีจะถูกตัดในวันทำงานถัดไป

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Car registration

บริการจากงานทะเบียน

  

 • คืออะไร?

  ด้วยบริการชำระค่างวดจาก BMW Financial Services ลูกค้าสามารถชำระค่างวดรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ผ่านทางการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และ เรามุ่งมั่นเพื่อจะทำให้แน่ใจว่ากระบวนการชำระค่างวดของคุณจะราบรื่น เช่นเดียวกันกับการขับขี่รถยนต์ BMW

 • มีขั้นตอนอย่างไร?

  2 ขั้นตอนง่ายๆ ในการชำระค่างวดด้วยเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า

   

  ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการเตรียมเช็คลูกค้าสามารถชำระค่างวดโดยสั่งจ่ายเช็คให้แก่ “BMW Leasing (Thailand) Co.,Ltd.”  และ ให้ขีดคร่อมเช็คระบุข้อความ "A/C Payee Only" (เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น)

  ขั้นตอนที่ 2: กระบวนการชำระค่างวดส่งเช็คที่สั่งจ่ายล่วงหน้าจำนวนอย่างน้อย 6 ใบ และ จะต้องส่งล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 30 วัน โดยลูกค้าสามารถส่งเช็คให้กับทางออฟฟิศ BMW ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้:

   

  ● จดหมายลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงที่อยู่ของบริษัท ส่งถึงแผนก "Treasury Department"
  ● เข้ามาส่งด้วยตนเอง

  หมายเหตุ:บริษัทจะนำเช็คของท่านไปขึ้นเงินตามวันที่ซึ่งระบุไว้บนเช็คเท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งนี้ ขอความกรุณาสำรองจำนวนเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อการจ่ายเช็ค ณ วันที่ระบุไว้บนเช็คด้วย

 • Pay - in Slip