july Offer

BMW ELECTRiFY EXPERIENCES

มาค้นพบสิ่งที่มากกว่า “รถยนต์ไฟฟ้า”
วันที่ 18-24 กรกฎาคมนี้ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน C

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ซื้อรถของคุณง่ายขึ้น

เลือกรถBMWของคุณ

เลือกรถยนต์ใหม่

เลือกรถยนต์ใหม่

เลือกรถยนต์มือสองมาตรฐานบีเอ็มดับเบิลยู

เลือกรถยนต์มือสองมาตรฐานบีเอ็มดับเบิลยู

ขอข้อเสนอ

ขอข้อเสนอ

THE 2

THE 2 NEW EXCLUSIVE PRICE ONLY AT 1,999,000 BAHT.

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 16,999 บาท/เดือน*

The 5

THE NEW 5

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 34,299 บาทต่อเดือน*

The 740d

THE NEW 740d.

THE PURE CHARISMA

ผ่อนเริ่มต้น เพียง 59,199 บาท/เดือน*

ข้อเสนอ

BMW FINANCIAL SERVICES.

เยียมชมข้อเสนอจาก  BMW Financial Services ที่มีให้เลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก

Take the Joy Ride