ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของ BMW และแอปพลิเคชันของ BMW

 • BMW Group Thailand
  ฉบับ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

   

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของ BMW และแอปพลิเคชันของ BMW นี้ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ถือเป็นสัญญาของเราและผู้ใช้แพลตฟอร์มหรือลูกค้าของเรา (“ท่าน” และ “ของท่าน”) สำหรับการใช้บริการแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา

   

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา แพลตฟอร์มและบริการของเรา

  เว็บไซต์ของ BMW แอปพลิเคชันของ BMW และ/หรือช่องทางออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของ BMW (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) ดำเนินการโดยบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (“กลุ่ม BMW (ประเทศไทย)” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”) เราจดทะเบียนในประเทศไทยและตั้งสำนักงานจดทะเบียนของเราอยู่ เลขที่ 87/2 ชั้น 44, 50 และ 51 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  แพลตฟอร์มของเรา ได้แก่ www.bmw.co.th, www.yourbmwleasingthailand.com, www.mini.co.th, http://www.bmw-motorrad.co.th (“เว็บไซต์ของ BMW”) และ/หรือแอปพลิชัน My BMW (“แอปพลิเคชันของ BMW”) ส่งมอบคุณลักษณะ ข่าวสาร เนื้อหา ข้อมูล เครื่องมือสื่อสาร พอร์ทัลออนไลน์สำหรับการบริการตนเอง สิทธิพิเศษ บริการเสริมและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบยานพาหนะและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของเรา (รวมหรือแยกจากกันเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • การลงทะเบียนบัญชี
  • การนัดหมายสำหรับบริการทดลองขับ (Test Drive)
  • การปรับแต่งคุณลักษณะของตัวรถ
  • ฟังก์ชั่นตามความต้องการ
  • บริการ ConnectedDrive
  • การลงทะเบียนจองเข้าร่วมงานอีเว้นท์
  • การขายออนไลน์และร้านค้าดิจิทัล
  • การจัดการสถานะของยานพาหนะ
  • ระบบบริการจากระยะไกล
  • เครื่องมือประกอบยานพาหนะ BMW (BMW Configurator)
  • เครื่องมือประกอบยานพาหนะ MINI (MINI Configurator)

  ในการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของเรา ข้อตกลงการใช้บริการนี้จะมีผลใช้บังคับกับท่านโดยอัตโนมัติและท่านตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของเรา โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างถี่ถ้วนก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของเรา เนื่องจากข้อตกลงการใช้บริการนี้จะใช้บังคับกับการที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราต่อไป หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการนี้ โปรดหยุดใช้แพลตฟอร์มและบริการของเรา

   

  2. ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ข้อตกลงการใช้บริการนี้อ้างถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งมีผลใช้บังคับกับการใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราด้วย ดังต่อไปนี้

  • ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมายของเรา - คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดรายละเอียดทางกฎหมายของเราและข้อกำหนดของแพลตฟอร์มของเราเพิ่มเติม อนึ่ง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงการใช้บริการนี้และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้ถือเอาข้อตกลงการใช้บริการนี้มีความสำคัญเหนือกว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา - คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดข้อกำหนดในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน หรือข้อมูลที่ท่านมอบให้เรา โปรดดูส่วนข้างล่างในเรื่อง 'ข้อมูลส่วนบุคคล' ด้วย
  • นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา - คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้บนแพลตฟอร์มของเรา
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เครื่องมือประกอบยานพาหนะ BMW (BMW Configurator) ของเรา - คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้ "BMW Configurator" บนแพลตฟอร์มของเรา
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เครื่องมือประกอบยานพาหนะ MINI (MINI Configurator) ของเรา - คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้ "MINI Configurator " บนแพลตฟอร์มของเรา

  หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไข แนวปฏิบัติและ/หรือนโยบายเพิ่มเติมอื่นใดซึ่งได้ประกาศใช้ตามแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา ท่านตกลงที่จะอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แนวปฏิบัติและ/หรือนโยบายดังกล่าวร่วมกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อย่างถี่ถ้วน ในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มและบริการของเรา

   

  3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้

  เราสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการนี้ กฎเกณฑ์ นโยบาย และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขหน้านี้ โดยเราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อทำเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงการใช้บริการนี้ กฎเกฑณ์ นโยบายและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ข้อตกลงการใช้บริการนี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเป็นธรรมกับท่านยิ่งขึ้น
  • เราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การตัดสินใจของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือเนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่น
  • เราทำการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม ข้อตกลง เทคโนโลยี หรือระบบที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงสู่แพลตฟอร์มของเรา หรือนำเสนอบริการใหม่

  โปรดตรวจดูหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำขึ้น ซึ่งหากท่านใช้บริการของเราต่อไป ให้ถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับท่าน อย่างไรก็ดี ท่านสามารถหยุดใช้แพลตฟอร์มของเราได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำกับข้อตกลงการใช้บริการนี้

   

  4. การเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มของเรา

  เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงบริการ ฟังก์ชันการทำงาน และเนื้อหาได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเราอาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดและเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเนื้อหานั้นให้เป็นปัจจุบัน

  เราไม่ยืนยันว่าแพลตฟอร์ม บริการ ฟังก์ชันการทำงาน หรือเนื้อหาใดๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการตกหล่น

   

  5. การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา  

  แพลตฟอร์มของเราได้จัดให้ท่านใช้งานโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

  ทั้งนี้ เราไม่ยืนยันว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มของเราจะพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่มีการหยุดชะงัก เราอาจระงับ เพิกถอน ยุติหรือเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มและบริการของเรา ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดต่อท่านแต่อย่างใดหากแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเราไม่สามารถใช้งานได้ในคราวใด หรือช่วงเวลาใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  

  ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปี หรือมีความสามารถทางกฎหมายในการเข้าทำนิติกรรม

  ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา และมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลว่าทุกคนที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ของท่านทราบถึง และปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

  6. บัญชีและรหัสผ่านของท่าน

  ท่านตกลงที่จะลงทะเบียนบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์มของเราในการเข้าถึงบริการบางประเภท โดยท่านต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราเป็นความลับ และใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นรู้ข้อมูลดังกล่าว

  ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวของบัญชีของท่านได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และ/หรือ PIN (หมายเลขประจำตัวบุคคล)ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา ท่านยังคงผูกพันต่อการกระทำใด ๆ ที่ท่านได้กระทำก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  ท่านจะต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์ของท่าน เช่น

  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านล็อกไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • ดูแลอุปกรณ์ของท่านให้ปราศจากไวรัส มัลแวร์ หรือสปายแวร์
  • ออกจากแพลตฟอร์มของเรา เมื่อท่านใช้งานเสร็จ (ท่านไม่ควรวางใจให้เรานำท่านออกจากระบบโดยอัตโนมัติ)
  • หลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้เข้ารหัสไว้
  • ใช้เฉพาะฮอตสปอต Wi-Fi สาธารณะหากท่านรู้ว่าจุดดังกล่าวเชื่อถือได้ – ผู้โจมตีอาจตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจดักจับข้อมูลของท่าน

  ท่านจะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้:

  • เขียนหรือบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของท่านที่ใช้กับแพลตฟอร์มของเรา ในลักษณะที่บุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้
  • ให้บุคคลอื่นรู้หรือใช้รายละเอียดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของท่าน
  • วางอุปกรณ์ของท่านทิ้งไว้หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา  
  • ให้บุคคลอื่นใช้อุปกรณ์ของท่านหากท่านได้รับการลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา   
  • ตั้งค่าคอมพิวเตอร์สาธารณะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการให้เรารับรู้ เช่น ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

  เราสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่าน หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราหรือบัญชีของท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นคนเลือกไว้หรือเรากำหนดให้ได้ตลอดเวลา หากเราเห็นโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อใดของข้อตกลงการใช้บริการ หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

  หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านทราบรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่านชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเพื่อยกเลิกหรือระงับการใช้บริการของเรา ที่โทรศัพท์หมายเลข 1397 หรือทางอีเมลมาที่ callcenter@bmw.co.th ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งเหตุดังกล่าวข้างต้นให้เราทราบ

   

  7. การใช้แพลตฟอร์มของเรา

  การกระทำใด ๆ ที่กระทำโดยใช้บัญชีและรหัสผ่านของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ ของเรา จะถือว่ามีผลสมบูรณ์และมีผลผูกพันท่านโดยไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อของท่านในเอกสารใด ๆ ของเรา และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจขอเอกสารเพิ่มเติมหากเราเห็นสมควร

  ในบางกรณี ท่านไม่อาจจะเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรายการหักเงินจากบัญชี (direct debit) หรือการชำระเงินใด ๆ ภายหลังจากท่านได้ส่งคำขอดังกล่าวให้เราผ่านทางแพลตฟอร์มของเราแล้ว หากมีการทำคำขอดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกคำขอดังกล่าวได้เฉพาะก่อนที่เราจะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอดังกล่าว หรือภายในกรอบเวลาที่เรากำหนด ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ท่านตกลงว่า ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน เราได้ให้บริการแก่ท่านอย่างถูกต้อง และการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลผูกพันท่าน

  ท่านรับรองและรับประกันว่าเอกสารและ/หรือหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน หรือการดำเนินการใด ๆ ของเราต่อข้อมูลของท่านและ/หรือหลักฐานใด ๆ ของการให้บริการของเราที่ดำเนินการตามคำขอของท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ถูกต้องและมีผลผูกพันท่านทุกประการ

   

  8. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  สิทธิทางกฎหมาย ตำแหน่ง ผลประโยชน์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ โลโก้ และรูปภาพบนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งระบุถึงบริษัทในกลุ่ม BMW (ประเทศไทย) หรือบุคคลภายนอก และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบุคคลดังกล่าว เป็นของเราและ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว เราขอมอบการอนุญาตที่ไม่ผูกขาดและสามารถเพิกถอนได้ในการใช้แพลตฟอร์มและบริการสำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่มีส่วนใดในแพลตฟอร์มของเราที่ถือเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิในส่วนของ BMW AG หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเกี่ยวกับชื่อ โลโก้ หรือรูปภาพดังกล่าวให้กับบุคคลใดๆ เนื่องจากสิทธิดังกล่าวทั้งหมดได้รับการสงวนไว้  

  ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา เป็นของบริษัทในกลุ่ม BMW  (ประเทศไทย) หรือ BMW AG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ หรือผู้ให้อนุญาต ห้ามบุคคลใดคัดลอก ดัดแปลง ส่ง แจกจ่าย แสดง ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตหรือสร้างงานจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหานี้ หรือนำไปใช้เพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากเรา ท่านสามารถดูหรือพิมพ์เอกสารแต่ละหน้าได้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น

  บริการและเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่อธิบายไว้บนแพลตฟอร์มของเราอาจอยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่บริษัทในกลุ่ม BMW (ประเทศไทย) หรือผู้ให้อนุญาต หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องสงวนสิทธิ์ไว้ และไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น

  ท่านจะต้องไม่แก้ไขเนื้อหาของสำเนาที่อยู่ในรูปของกระดาษหรือดิจิทัลที่ท่านพิมพ์ออกมาหรือดาวน์โหลดไปในทางใด และท่านต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย ลำดับวิดีโอหรือเสียง หรือกราฟิกอื่นใดโดยแยกจากข้อความที่เขียนกำกับไว้ ท่านจะต้องรับทราบว่าเรา  (และผู้ร่วมให้ข้อมูล) มีสถานะเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้ให้อนุญาตของเรา  

  หากท่านพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มของเราที่เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการนี้ สิทธิของท่านในการใช้แพลตฟอร์มของเราจะสิ้นสุดลงทันที และท่านจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาของเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ทำขึ้น ตามที่เราเลือก

  ท่านให้สิทธิอันมิใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่สามารถใช้ได้ทั่วโลกแก่เราและบริษัทในเครือของเรา โดยไม่คิดค่าสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แสดง แก้ไข และจัดรูปแบบเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดของท่านที่ท่านให้ไว้อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำและ/หรือข้อกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มและบริการภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้

   

  9. ท่านจะต้องไม่ยึดถือตามข้อมูลเป็นหลัก

  เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงข้อมูลใดๆเกี่ยวกับบริการทางการเงินของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และข้อมูลที่จัดเก็บอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา จะเป็นสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและการติดต่อระหว่างท่านกับเรา แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นคำแนะนำที่ท่านควรยึดถือเป็นหลัก ท่านต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ โดยพิจารณาจากเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเรา  

  แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในปรับปรุงข้อมูลบนแพลตฟอร์มของเราให้เป็นปัจจุบันแต่เราไม่ขอรับประกัน รับรองหรือยืนยัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บไว้บนแพลตฟอร์มของเราจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและ/หรือการติดต่อระหว่างท่านกับเรา

   

  10. ความรับผิดของเราที่มีต่อท่าน

  ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงการใช้บริการนี้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความที่รู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นความจริงโดยมีเจตนาเพื่อฉ้อฉล หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมายไทย

  เราจะยกเว้นเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง หรือข้อกำหนดอื่นทั้งปวงที่อาจใช้บังคับกับแพลตฟอร์มและบริการของเรา หรือเนื้อหาที่อยู่ในนั้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้

  เราและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนทั้งหมดของเราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือผู้ใช้รายใดสำหรับกรณีการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางสัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การไม่กระทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับ

  • การใช้หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา
  • การใช้หรือยืดถือตามเนื้อหาที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านบริการ

  หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่เป็นธุรกิจ โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดต่อสิ่งต่อไปนี้

  • การสูญเสียผลกำไร การขาย ธุรกิจ หรือรายได้
  • การหยุดชะงักของธุรกิจ
  • การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้
  • การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง  
  • การสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง

  หากท่านเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค ขอเรียนว่าเราจะให้ท่านใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของเราสำหรับการใช้ในประเทศและใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ท่านตกลงที่จะไม่ใช้แพลตฟอร์มของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือทางธุรกิจ และเราจะไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

  เราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นในกรณีดังต่อไปนี้:

  • ท่านมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือท่านถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมใด ๆ กับเรา
  • ธุรกรรมหรือการชำระเงินใด ๆ ที่ท่านทำนั้นจะเป็นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร (ถ้ามี)
  • การกระทำที่เกิดจากการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
  • กรณีที่เราได้แจ้งท่านเรื่องข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของบริการ หรือการหักบัญชีสำหรับการชำระเงินที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือในระหว่างการใช้งานของท่าน
  • ท่านไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
  • กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย

  เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้บริการนี้ เหตุสุดวิสัยหมายความถึงเหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริการของเราตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ และให้รวมถึงข้อขัดข้องหรือความผิดปกติของระบบคอมพิวเตอร์ของเรา กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การกระทำของบุคคลภายนอก หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่เราไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

  เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไวรัส การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือวัสดุที่เป็นอันตรายในเชิงเทคโนโลยีอื่นที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านติดไวรัสเนื่องจากการใช้แพลตฟอร์มของเรา  หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาจากบนแพลตฟอร์มของเรา หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของเรา

  เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา  และท่านจะต้องไม่ตีความว่าการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นได้รับการรับรองจากเรา เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น

  เงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหรือถูกตีความว่าเป็นการก่อให้เกิดความรับผิดร่วมกันและหลายประการ รวมทั้งแต่ละบริษัทในกลุ่ม BMW (ประเทศไทย) จะไม่รับผิดต่อการกระทำและการละเว้นการกระทำของบริษัทอื่นในกลุ่ม BMW (ประเทศไทย)

   

  11. การใช้งานที่ยอมรับได้และมาตรฐานเนื้อหา  

  หากเราให้ท่านใช้งานและหากท่านใช้งานฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งที่อนุญาตให้ท่านอัปโหลดเนื้อหามายังแพลตฟอร์มของเราได้ หรือเพื่อติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นในแพลตฟอร์มของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามการใช้งานที่ยอมรับได้และมาตรฐานเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

          I. การใช้งานที่พึงต้องห้าม

  • ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และห้ามใช้แพลตฟอร์มของเราในลักษณะดังนี้
  • ในทางที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับสากล และข้อตกลงการใช้บริการนี้
  • ในทางที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉล หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฉ้อฉล
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้ายหรือพยายามจะทำร้ายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง
  • เพื่อส่ง หรือจัดให้มีการส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการชักชวนในลักษณะคล้ายกันในรูปแบบอื่นใด (สแปม)
  • เพื่อส่งผ่านข้อมูล ส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ คีย์สโตรกล็อกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายประเภทอื่น หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกันซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผลเสียร้ายแรงต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

  ท่านตกลงว่า

  • จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา หรือขายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มของเรา โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้บริการนี้
  • ไม่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงไม่แทรกแซง ทำลาย หรือขัดขวาง
   o   ส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา
   o   อุปกรณ์หรือระบบเครือข่ายที่จัดเก็บแพลตฟอร์มของเราไว้
   o   ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา
   o   อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือใช้งาน


          II. บริการเชิงโต้ตอบ

  เราอาจให้บริการเชิงโต้ตอบบนแพลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • ห้องสนทนา และแชทบอท
  • กระดานข่าว

  (“บริการเชิงโต้ตอบ”)

  ในกรณีที่เราให้บริการเชิงโต้ตอบ เราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ท่านเกี่ยวกับประเภทของบริการที่เสนอ มีการกลั่นกรองหรือไม่ และเป็นการกลั่นกรองในรูปแบบใด (ไม่ว่าจะใช้คนหรือเทคนิคในการกลั่นกรอง)

  เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ (และเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง) จากบุคคลภายนอกเมื่อใช้บริการเชิงโต้ตอบที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา และเราจะตัดสินใจในแต่ละกรณีว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะใช้การกลั่นกรองสำหรับบริการนั้น (รวมถึงวิธีการกลั่นกรองที่จะใช้) โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ในการดูแล เฝ้าสังเกตหรือกลั่นกรองบริการเชิงโต้ตอบที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา และเรายกเว้นความรับผิดโดยชัดแจ้งต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเชิงโต้ตอบของผู้ใช้ที่ขัดต่อมาตรฐานเนื้อหา ไม่ว่าแพลตฟอร์มหรือบริการของเราจะมีการกลั่นกรองหรือไม่ก็ตาม

  ในกรณีที่เรากลั่นกรองบริการแบบโต้ตอบ โดยปกติเราจะให้วิธีการติดต่อกับผู้กลั่นกรองแก่ท่าน หากมีข้อกังวลหรือมีปัญหาเกิดขึ้น

          III. มาตรฐานเนื้อหา

  มาตรฐานเนื้อหานี้จะใช้บังคับกับเนื้อหาใดทั้งปวงที่ท่านส่งมายังแพลตฟอร์มของเรา หรือที่สื่อสารผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา  (“เนื้อหาที่ท่านส่งมา”) และบริการเชิงโต้ตอบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ท่านต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และตัวอักษรของมาตรฐานต่อไปนี้ ซึ่งมาตรฐานนี้จะใช้กับเนื้อหาที่ท่านส่งมาบางส่วนและทั้งหมด

  เนื้อหาที่ท่านส่งมาจะต้องมีลักษณะดังนี้:

  • ถูกต้อง (เมื่อเป็นการระบุข้อเท็จจริง) ในระดับที่เราไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลอื่น
  • เป็นเนื้อหาที่จริงใจ (ในกรณีที่แสดงความเห็น)
  • มีผลผูกพันเท่าที่บังคับได้ตามกฎหมาย
  • เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทยและในประเทศใดๆ ที่มีการโพสต์ข้อความ

  เนื้อหาที่ท่านส่งมาจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้:

  • มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทบุคคล
  • มีเนื้อหาลามกอนาจาร ล่วงละเมิด แสดงความเกลียดชังหรือยั่วยุ
  • ส่งเสริมเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง
  • ส่งเสริมความรุนแรง
  • ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
  • มีแนวโน้มว่าจะเป็นการหลอกลวงบุคคลอื่น
  • ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ในการรักษาความลับ
  • สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • ข่มขู่ ล่วงละเมิด หรือ บุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น
  • มีแนวโน้มที่จะก่อกวน หรือทำให้บุคคลอื่นกลัดกลุ้ม อับอาย ตื่นตระหนก หรือรบกวนบุคคลอื่น
  • ใช้เพื่อแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือบิดเบือนตัวตนของท่านหรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ
  • ทำให้เข้าใจว่าเป็นเนื้อหาที่มาจากเรา
  • สนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

   

  12. การระงับและการยกเลิกการให้บริการ

  เราจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราว่ามีการละเมิดการใช้งานที่ยอมรับได้และมาตรฐานของเนื้อหาในการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเราหรือไม่ ซึ่งเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น เราอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

  การไม่ปฏิบัติตามการใช้งานที่ยอมรับได้และมาตรฐานของเนื้อหาของเรา ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่อนุญาตให้ท่านใช้แพลตฟอร์มและบริการของเรา และอาจทำให้เราดำเนินการใดๆ หรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้

  • เพิกถอนสิทธิของท่านในการใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราโดยทันที ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
  • ลบโพสต์หรือเนื้อหาที่ท่านอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มของเราโดยทันที ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
  • ส่งคำเตือนถึงท่าน
  • ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายกับท่านเพื่อให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เป็นการชดใช้ความเสียหาย (รวมถึงและไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในอัตราตามสมควร) ที่เกิดจากการละเมิดนั้น
  • การดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมกับท่าน
  • เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่เราเห็นว่าจำเป็น

  เราจะไม่รับผิดเกี่ยวกับการกระทำที่ได้ทำขึ้นเพื่อโต้ตอบกับการละเมิดการใช้งานที่ยอมรับได้และมาตรฐานของเนื้อหาของเรา เราอาจทำการโต้ตอบนอกเหนือจากการโต้ตอบที่ระบุไว้ข้างต้น และเราอาจดำเนินการอื่นใดที่เราเห็นว่าเหมาะสม

  ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการของเราได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วันก่อนที่การยกเลิกดังกล่าวจะมีผล ผ่านช่องทางการติดต่อของเรา ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการของเราก่อนการยกเลิกการใช้บริการจากบัญชีของท่าน หากมี

   

  13. การเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่ยอมรับได้และมาตรฐานของเนื้อหา

  เราอาจเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่ยอมรับได้และมาตรฐานของเนื้อหาของเราได้ตลอดเวลา โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหน้านี้ ดังนั้น โปรดตรวจดูหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อที่ท่านจะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำขึ้น เนื่องจากจะมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมาย ทั้งนี้ ข้อกำหนดบางประการในการใช้งานที่ยอมรับได้และมาตรฐานของเนื้อหาของเราอาจถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดหรือประกาศที่เผยแพร่ในหน้าอื่นบนแพลตฟอร์มของเรา

  ท่านรับประกันว่าเนื้อหาที่ท่านส่งมาสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว และท่านจะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้เราหากไม่เป็นไปตามคำรับประกันนั้น ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เราได้รับอันเป็นผลมาจากการไม่เป็นไปตามคำรับประกันของท่าน

   

  14. ไวรัส และข้อผิดพลาด

  เราไม่ยืนยันว่าแพลตฟอร์มหรือบริการของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร่อง (บั๊ก) ไวรัส หรือข้อผิดพลาด

  ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มของท่านเพื่อที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา และท่านควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของท่านเอง

  ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเราในทางที่ผิดโดยนำไวรัส โทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยีมาใช้ และท่านต้องไม่พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บแพลตฟอร์มของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่โจมตีแพลตฟอร์มของเราผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ เราอาจดำเนินการทางกฎหมายกับท่านและสิทธิของท่านในการใช้แพลตฟอร์มของเราจะสิ้นสุดลงทันที

  ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านพบข้อบกพร่อง (บั๊ก) ไวรัส ข้อผิดพลาด หรือความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการของเรา การแจ้งเตือนดังกล่าวจะต้องส่งผ่านช่องทางการติดต่อของเรา และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลของบริการที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ ท่านตกลงที่จะร่วมมือกับเราในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าว เราจะแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ท่านทราบผ่านวิธีการติดต่อที่เราเลือก

   

  15. การเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มของเรา  

  ท่านต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มของเราในเว็บไซต์อื่น

   

  16. ลิงก์และทรัพยากรของบุคคลภายนอกในแพลตฟอร์มของเรา  

  ในกรณีที่แพลตฟอร์มของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่นของบุคคลภายนอก ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านทราบเท่านั้นและไม่ได้หมายความว่าเรารับรองหรืออนุมัติเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น อีกทั้ง เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือทรัพยากรนั้นได้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น โดยในการใช้แพลตฟอร์มของเรา ท่านตกลงว่าการใช้เว็บไซต์และทรัพยากรอื่นๆ ที่บุคคลภายนอกให้มานั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

   

  17. การรักษาความลับ

  ท่านจะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินธุรกิจ การตลาดและแผนโปรโมชัน หรือการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ ซึ่งได้เปิดเผยให้แก่ท่านโดยเราหรือในนามของเรา (ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากวันที่ของข้อตกลงการใช้บริการนี้) หรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านรับมาทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเราหรือบริษัทในเครือของเรา หรือข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏตามข้อตกลงการใช้บริการนี้ ท่านจะรับรองว่าท่านจะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเหล่านี้เพื่อการใช้บริการเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่

  • สามารถเข้าถึงและเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะอยู่แล้ว ณ เวลาที่ทำการเปิดเผย นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายผู้รับข้อมูล
  • เป็นข้อมูลที่ฝ่ายผู้รับข้อมูลเป็นเจ้าของก่อนหน้าที่จะถูกมอบข้อมูลนั้นๆ โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลไม่ทราบว่าแหล่งข้อมูลนั้นๆ จะมีผลผูกพันโดยสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือหน้าที่อื่นๆ ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือความไว้วางใจอื่นๆ ของการรักษาความลับที่มีต่อฝ่ายผู้เปิดเผยข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ หรือ
  • สามารถเข้าถึงได้โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลบนฐานที่ไม่เป็นความลับจากแหล่งข้อมูลที่มิใช่ฝ่ายผู้เปิดเผยข้อมูล โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลไม่ทราบว่าแหล่งข้อมูลนั้น จะมีผลผูกพันโดยสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือหน้าที่อื่นๆ ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือความไว้วางใจอื่นๆ ของการรักษาความลับที่มีต่อฝ่ายผู้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น

   

  18. ข้อมูลส่วนบุคคล   

  ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งกำหนดข้อกำหนดต่างในการที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน หรือข้อมูลที่ท่านมอบให้เราที่

  ท่านรับประกันและรับรองต่อเราว่าข้อมูลใดๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ท่านมอบให้แก่เรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และท่านจะแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

  เมื่อใดที่ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดให้แก่เรา ท่านรับประกันและรับรองต่อเราว่า

  • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้
  • ท่านได้รับความยินยอมหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ท่านได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา เพื่อที่เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

  ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านรับทราบและตกลงให้เราบันทึก จัดเก็บ หรือดำเนินการเกี่ยวกับบทสนทนา การใช้แพลตฟอร์มของเรา การใช้บริการของเรา และข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของเรา และ/หรือเพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และการบันทึกดังกล่าวสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อท่านในการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ได้ และท่านจะไม่โต้แย้งด้วยประการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกดังกล่าว เราไม่มีหน้าที่ต้องบันทึกหรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนาของเราหรือข้อมูลของท่าน เท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลจะอนุญาต

  ท่านตกลงว่าเราสามารถส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนใด ๆให้แก่ Google บริษัทในกลุ่มของ Google  และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เราเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล

  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ “How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด

  นอกจากนี้ เราอาจรวมเนื้อหาของบุคคลภายนอกเข้ามาในแพลตฟอร์มของเรา เช่น การแสดงวิดีโอ YouTube เรายังทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก เช่น บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น Salesforce, Google, Adobe, Facebook, Instagram, ฯลฯ) ซึ่งอาจตั้งค่าคุกกี้หรือเทคโลโลยีตรวจจับอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา โดยบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น (รวมถึง Google Analytics, Adobe Analytics, ฯลฯ) เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของท่าน ข้อมูลนี้อาจถูกใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของเรา และเพื่อแสดงผลเนื้อหาโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของท่าน

  บุคคลภายนอกเหล่านี้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบคุกกี้ที่ตั้งค่าคุกกี้ของพวกเขาบนเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านั้น หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกอาจใช้ ขั้นตอนการใช้ข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ดังนั้นหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถศึกษาได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ Google Analytics และ Adobe ท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่  https://policies.google.com/privacy และ https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

  หากท่านไม่ต้องการใช้งานฟีเจอร์การตลาดเหล่านี้ ท่านสามารถปิดการทำงานได้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

   

  19. การโอนสิทธิเรียกร้อง

  ท่านไม่สามารถโอนข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ทั้งนี้ เราอาจโอนข้อตกลงการใช้บริการนี้ หรือสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้ผู้อื่น และท่านตกลงที่จะยินยอมและให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงการดำเนินการด้านเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเมื่อเราร้องขอ

   

  20. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  ข้อตกลงการใช้บริการนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ข้อตกลงการใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับและมีผลบังคับเหนือฉบับภาษาไทย

  ข้อตกลงการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกชี้ขาดโดยศาลไทยผู้มีอำนาจชี้ขาดประเด็นข้อพิพาททั้งปวง

   

  21. การส่งคำบอกกล่าว

  ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านสามารถระบุได้เพียงหนึ่ง (1) หมายเลขโทรศัพท์ และหนึ่ง (1) อีเมล เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเรา หรือเพื่อใช้บริการของเราเท่านั้น

  ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการติดต่อของเรา หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล สำหรับติดต่อของท่าน

  เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่เราส่งไปยังท่านหรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตามที่อยู่ และ/หรือ E-mail Address สำหรับติดต่อที่ท่านให้ไว้ จะถือว่ามีผลและท่านได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว

   

  22. ติดต่อเรา

  เราหวังว่าท่านจะชื่นชอบการใช้บริการของเราและเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบบริการที่จะช่วยเสริมประสบการณ์ของท่านในการโต้ตอบกับเรา หากท่านต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ท่านสามารถทำได้โดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้

  • ส่งข้อความที่ปลอดภัยถึงเราผ่านแพลตฟอร์มของเรา  
  • ส่งอีเมลมาที่callcenter@bmw.co.th
  • ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ 1397
  • ส่งจดหมายถึงเราที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้น 44, 50 และ 51 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   

  เครื่องมือประกอบยานพาหนะ BMW (BMW Configurator) / เครื่องมือประกอบยานพาหนะ MINI (MINI Configurator)

  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ เครื่องมือประกอบยานพาหนะ BMW ("BMW Configurator") และเครื่องมือประกอบยานพาหนะ MINI (MINI Configurator) (เว็บไซต์) ของท่าน

  2. เว็บไซต์นี้ช่วยให้ท่านสามารถประกอบยานพาหนะ BMW และ/หรือ MINI โดยการเลือกรุ่นพื้นฐานและเพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ ที่อาจมีเพื่อปรับแต่งยานพาหนะนั้น ๆ และส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อนัดหมายสำหรับการทดลองขับ หรือเชื่อมไปยังเว็บไซต์ร้านค้า BMW และ/หรือ เว็บไซต์ร้านค้า MINI เพื่อจองยานพาหนะที่มีการประกอบที่เหมือนหรือคล้ายกัน (บริการ)

  3. ในการใช้บริการของเรา ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 20 (ยี่สิบ) ปี หรือมีความสามารถทางกฎหมายในการเข้าทำนิติกรรม และท่านต้องเป็นชาวไทยที่กำลังอยู่อาศัยในประเทศไทย

  4. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  (“กลุ่ม BMW (ประเทศไทย)” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”) เป็นผู้ให้บริการ และการที่ท่านใช้บริการนี้ ท่านได้ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ 

  5. ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ บังคับใช้กับบริการนี้เท่านั้น บริการนี้ไม่รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่ทางกลุ่ม BMW (ประเทศไทย) ให้บริการ ซึ่งบริการเหล่านั้นมีข้อตกลงและเงื่อนไขแยกต่างหากที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

  6. กลุ่ม BMW (ประเทศไทย) ไม่ใช่ผู้ขายยานพาหนะใด ๆ ที่แสดงให้เห็นระหว่างการใช้บริการ และไม่มีหน้าที่ในการขายหรือจัดส่งยานพาหนะใด ๆ ให้ท่าน หรือรับประกันเกี่ยวกับการขายที่ดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย BMW และ/หรือ ตัวแทนจำหน่าย MINI ที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงระยะเวลาที่ยานพาหนะนั้นวางจำหน่ายหรือสามารถจัดส่งให้แก่ท่าน) ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้

  7. แม้ว่ากลุ่ม BMW (ประเทศไทย) จะใช้ความพยายามในการปรับปรุงให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันกลุ่ม BMW (ประเทศไทย) ไม่รับประกันหรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความมีอยู่ของข้อมูล

  8. ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาขายปลีกแนะนำจากผู้ผลิต (MSRP) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่ท่านชำระจริงสำหรับยานพาหนะของ BMW และ/หรือ MINI จะเป็นไปตามที่ท่านตกลงกับตัวแทนจำหน่าย และตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายของตัวแทนจำหน่าย