BMW Freedom Choice
BMW FREEDOM CHOICES
Freedom Choice
Freedom Choice

BMW FREEDOM CHOICE ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจาก บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ที่จะให้คุณเพลิดเพลินกับรถบีเอ็มดับเบิลยูได้อย่างอิสระ

Read more
รุ่นรถยนต์
ราคาขายปลีกแนะนำ
ราคารถรวมแพคเกจ BSI
ค่างวดต่อเดือน
Freedom Choice
ReTurn

ReTurn

คืนรถบีเอ็มดับเบิลยูของคุณ*

Read more
ReNew

ReNew

เลือกรถบีเอ็มดับเบิลยูคันใหม่ที่ใช่สำหรับคุณ

Read more
ReTain

ReTain

เลือกเป็นเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูโดยชำระเงินก้อนสุดท้าย

Read more
ReFinance

ReFinance

เลือกขยายเวลาการผ่อนชำระเงินก้อนสุดท้ายได้สูงสุดไม่เกิน 4 ปี

Read more

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  • จำนวนที่ปรากฎเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณค่างวดโดยประมาณ
  • ราคาเงินดาวน์และยอดรับประกันมูลค่าในอนาคตดังกล่าวเป็นวิธีการคำนวณจากราคาขายปลีกแนะนำโดยรวมการรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
  • ราคาค่างวดดังกล่าวคำนวณจากราคารถรวมแพคเกจ BSI ภายใต้แพคเกจฟรีดอม ช้อยส์ ที่เงินดาวน์ 25-31% และมียอดรับประกันมูลค่าในอนาคตตามที่กำหนดโดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน เท่านั้น
  • บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจฟรีดอม ช้อยส์ได้ที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการหรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ บีเอ็มดับเบิลยู ที่หมายเลข 1-800-269-269 (โทรศัพท์ธรรมดา) 1-401-269-269 (โทรศัพท์มือถือ)
  • เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
Read more

หมายเหตุ - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและข้อมูลที่ปรากฏอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการก่อนตัดสินใจ

Read more