การดูแลบำรุงรักษารถ

การดูแลบำรุงรักษารถ

การดูแลบำรุงรักษารถ

ฟรีค่าบริการดูแลบำรุงรักษา 5 ปี

ต่อ 100,000 กิโลเมตร เติมเต็มสุนทรียภาพในการขับขี่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

โปรแกรม Service Inclusive  อภิสิทธิ์พิเศษสุดสำหรับเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูคุ้มครองรถของท่านให้ขับเคลื่อนไปในทุกเส้นทางอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 5 ปี หรือ ตลอดระยะทาง100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน) รถของท่านจะได้รับบริการจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน พร้อมมั่นใจกับอะไหล่แท้ของบีเอ็มดับเบิลยูเท่านั้น เพียงนำรถเข้ารับบริการที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

 • รายละเอียดและเงื่อนไข

  1. ท่านสามารถรับอภิสิทธิ์ของโปรแกรม Service Inclusive ได้ที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู อย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู ตลอดระยะ เวลา 5 ปีนับจากวันที่รับรถ หรือเมื่อรถของท่านวิ่งภายในระยะ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน)

  2. หากท่านขายรถบีเอ็มดับเบิลยูก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ อภิสิทธิ์ของโปรแกรม Service Inclusive สามารถโอนไปยังเจ้าของรถท่านต่อไปได้

  3. อภิสิทธิ์ของโปรแกรม Service Inclusive ครอบคลุมการดูแลบำรุงรักษา ดังต่อไปนี้

      3.1 การบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (รวมถึง top-ups)

      3.2 การบริการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายใน

      3.3 การบริการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเครื่องยนต์

      3.4 การบริการเปลี่ยนแผ่นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

      3.5 การบริการเปลี่ยนหัวเทียน

      3.6 การบริการเปลี่ยนน้ำมันเบรก

      3.7 การบริการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้า และ ผ้าเบรกหลัง

      3.8 การบริการเปลี่ยนจานเบรกหน้า และ จานเบรกหลัง

      3.9 การบริการเปลี่ยนคลัตช์ (สำหรับเกียร์ธรรมดาและการสึกหรอ จากการใช้งานตามปกติ)

      3.10 การบริการเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน (ปีละ 1 ครั้ง)

      3.11 การบริการตรวจสอบรถยนต์

  4. รถของท่านจะต้องผ่านการใช้งานและได้รับการดูแลรักษามาอย่างเหมาะสม ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และ / หรือตามอายุการใช้งานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอสงวนสิทธิ์ยุติการให้บริการตามเงื่อนไขของโปรแกรม Service Inclusive หากพบว่ารถของท่านได้ผ่านการเข้ารับบริการจากบุคคลอื่น มิใช่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ เนื่องจากข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิด จากการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้อะไหล่ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก บีเอ็มดับเบิลยู 

   

  หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า