พันธมิตรที่มีศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษๆ

พันธมิตรที่มีศักยภาพผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษๆ

BMW AG มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษหลากหลายให้เลือกสรร โปรแกรมพิเศษที่จัดไว้ให้กับนักการทูตและสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศสำหรับฟลีทขององค์กร ฟลีทขององค์กรระหว่างประเทศ และรถของบริษัทยังจัดไว้ให้บริการเช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม
Corporate Sales

ฝ่ายขายระดับองค์กร

Diplomatic Sales

ฝ่ายขายสำหรับนักการทูต

DOCTOR AND SMEs OFFER.

DOCTOR AND SMEs OFFERS

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564