พันธมิตรที่มีศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษๆ

พันธมิตรที่มีศักยภาพผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษๆ

พันธมิตรที่มีศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษๆ

BMW AGมีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษหลากหลายให้เลือกสรรโปรแกรมพิเศษที่จัดไว้ให้กับนักการทูตและสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศสำหรับฟลีทขององค์กร
ฟลีทขององค์กรระหว่างประเทศ และรถของบริษัทยังจัดไว้ให้บริการเช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

BMW AG มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษหลากหลายให้เลือกสรร โปรแกรมพิเศษที่จัดไว้ให้กับนักการทูตและสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศสำหรับฟลีทขององค์กร ฟลีทขององค์กรระหว่างประเทศ และรถของบริษัทยังจัดไว้ให้บริการเช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม
corporate sale

ฝ่ายขายระดับองค์กร

ฝ่ายขายสำหรับนักการทูต

ฝ่ายขายสำหรับนักการทูต

Corporate Sales

ฝ่ายขายระดับองค์กร

Diplomatic Sales

ฝ่ายขายสำหรับนักการทูต