พันธมิตรที่มีศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษๆ

พันธมิตรที่มีศักยภาพผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษๆ

BMW AG มีผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษหลากหลายให้เลือกสรร โปรแกรมพิเศษที่จัดไว้ให้กับนักการทูตและสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศสำหรับฟลีทขององค์กร ฟลีทขององค์กรระหว่างประเทศ และรถของบริษัทยังจัดไว้ให้บริการเช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม
Corporate Sales

ฝ่ายขายระดับองค์กร

Diplomatic Sales

ฝ่ายขายสำหรับนักการทูต

Exclusive Offer for SME

Exclusive Offer for SME

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565
Diplomatic Sales

POWERFUL ENGINE FOR YOUR BUSINESS

Exclusive Offer for Special Occupation

Exclusive Offer for Special Occupation

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565