BMW EXCLUSIVE PROTECT.

เรารับรองว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับรถ BMW อย่างอุ่นใจตลอดการเดินทางอย่างแน่นอน

THE PROTECTION YOUR BMW DESERVES.

 • 01 BMW Protect
 • 02 BMW Payment Protect
 • 03 BMW Extended Protect

BMW PROTECT.

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่าที่ออกแบบมาเพื่อรถ BMW ของคุณ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ออกแบบความคุ้มครองมาเพื่อคุณและรถ BMW ของคุณโดยเฉพาะ

ความคุ้มครองหลักของ BMW PROTECT


• มั่นใจด้วยความคุ้มครอง 100% สำหรับยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
• คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี และความเสียหายจากไฟไหม้และการโจรกรรม
• คุ้มครองเพิ่มเติม ความบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถและการประกันตัวผู้ขับขี่


HIGHLIGHTS:

• อะไหล่แท้ 100% ของ BMW

• ศูนย์ซ่อมที่ได้ มาตรฐาน และการ รับรอง 100% จาก BMW

• ช่างที่ได้รับการ รับรอง 100% จาก BMW

• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมงหมายเหตุ:
 

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารเท่านั้น เงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน),
  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่อง และจัดการบริการให้กับผู้ซื้อเพื่อให้เกิดสัญญาประกันภัย โดย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2565
อ่านเพิ่มเติม


BMW PAYMENT PROTECT.

อุ่นใจกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้

ประกันคุ้มครองสินเชื่อของคุณ เพื่อความอุ่นใจกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้

ความคุ้มครองหลักของ BMW PAYMENT PROTECT


• คุ้มครองกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- ส่วนที่หนึ่ง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะลดลงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งสอดคล้องกับภาระหนี้ค่างวด คงค้างของผู้กู้ (ในกรณีที่มีการชำระหนี้เงินกู้อย่างสมํ่าเสมอ)
- ส่วนที่สอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะคงที่ตลอดสัญญาสำหรับหนี้สินส่วนบอลลูน (กรณีมีสินเชื่อแบบบอลลูน)
• คุ้มครองค่างวดรายเดือน กรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงกลุ่มนานสูงสุด 6 เดือน หากได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ


HIGHLIGHTS:

• ชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว คุ้มครอง ตลอดอายุสัญญา เช่าซื้อหมายเหตุ:
 

 • ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย
 • Payment Protection Insurance (PPI) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อที่ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง), สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงกลุ่มหายห่วง ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว, สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลากลุ่ม (คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง), สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุหรือถูก ทำร้ายร่างกาย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • นายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่อง และจัดการบริการให้กับผู้ซื้อเพื่อให้เกิดสัญญาประกันภัย โดย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ช00011/2565

 

อ่านเพิ่มเติม


BMW EXTENDED PROTECT.

ต่อเวลาความสบายใจ ให้ทุกการขับขี่

คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด หลังจากสิ้นสุดการรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์

ความคุ้มครองหลักของ BMW EXTENDED PROTECT


• คุ้มครองค่าใช้จ่ายของความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้า หลังจากสิ้นสุดการรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์
• ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการเคลมและสามารถเคลมได้สูงสุดถึงจำนวนเงินเอาประกันภัย
• รักษามูลค่ารถยนต์ BMW และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได้กรณีขายรถยนต์ต่อ


HIGHLIGHTS:

• อะไหล่แท้ 100% ของ BMW

• ศูนย์ซ่อมที่ได้ มาตรฐาน และการ รับรอง 100% จาก BMW

• ช่างที่ได้รับการ รับรอง 100% จาก BMW

• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง


หมายเหตุ:
 

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารเท่านั้น เงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • นายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่อง และจัดการบริการให้กับผู้ซื้อเพื่อให้เกิดสัญญาประกันภัย โดย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2565
อ่านเพิ่มเติม
For more information contact BMW Insurance Broker Thailand at 1397