BMW DRIVING EXPERIENCE

ADVANCED TRAINING COURSE

BMW DRIVING EXPERIENCEADVANCED TRAINING COURSE

คอร์สอบรมการขับขี่ระดับเข้มข้นที่ท้าทายและสนุกสนานยิ่งขึ้น พบกับการฝึกฝนเทคนิคการขับขี่ขั้นสูงเพื่อใช้แก้สถานการณ์คับขันบนท้องถนนในรูปแบบต่างๆ และโอกาสที่จะได้ทดลองเทคนิคการขับพิเศษ เช่น การทำเจเทิร์น การดริฟต์และยิมคาน่า ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องผ่านการอบรมคอร์ส BMW Driving Experience: Basic Training Course มาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะที่อบรม

 • การเปลี่ยนเลนหลบสิ่งกีดขวางขณะใช้ความเร็วสูง
 • การเบรคในโค้ง
 • การทำเจเทิร์น หรือถอยหลังกลับรถแบบ 180 องศา
 • การทำยิมคาน่าแบบจับเวลา
 • การดริฟต์
 • เทคนิคการเข้าโค้ง
 • กิจกรรมท้าทายความเร็วขับโดยผู้ฝึกสอน
อ่านเพิ่มเติม

ทักษะที่อบรม

 • การเปลี่ยนเลนหลบสิ่งกีดขวางขณะใช้ความเร็วสูง
 • การเบรคในโค้ง
 • การทำเจเทิร์น หรือถอยหลังกลับรถแบบ 180 องศา
 • การทำยิมคาน่าแบบจับเวลา
 • การดริฟต์
 • เทคนิคการเข้าโค้ง
 • กิจกรรมท้าทายความเร็วขับโดยผู้ฝึกสอน


จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

30 ท่าน/วัน (ผู้ร่วมกิจกรรม 2 ท่านต่อรถ 1 คัน)


ระยะเวลา

08:30 – 17:30 น.


ราคา

9,000 บาท/ท่าน


สถานที่จัดกิจกรรม

          สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี

          https://goo.gl/maps/jZ4Sa13QKz2CdeTU8

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมกิจกรรมเร็วๆ นี้

 

 • วันอาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ 2024
 • วันเสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2024
 • วันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2024
 • วันเสาร์ 20 เมษายน 2024
 • วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2024
 • วันเสาร์ 27 เมษายน 2024
 • วันอาทิตย์ 28 เมษายน 2024
อ่านเพิ่มเติม

ตารางกิจกรรม

รถยนต์ที่ใช้อบรม

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

20 ท่าน/วัน (ผู้ร่วมกิจกรรม 2 ท่านต่อรถ 1 คัน)

ระยะเวลา

08:30 – 17:30 น.

ราคา

9,000 บาท/ท่าน

สถานที่จัดกิจกรรม

สนามทดสอบมาตรฐาน BMW Area 51 (Secret Test Facility) จังหวัดอยุธยา

Google Maps

รถยนต์ที่ใช้อบรม

BMW 5 Series

เงื่อนไข

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรม BMW Driving Experience: Basic Training Course แล้วเท่านั้น

2. ราคาที่ระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ ผู้ที่ชำระเงินก่อน

3. กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรม

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายให้เหมาะสม สวมใส่กางเกงขายาว สวมรองเท้าผ้าใบ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะ

7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด และงดใช้ โทรศัพท์ระหว่างร่วมกิจกรรม

8. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัท ฯ ไม่สามารถควบคุมได้

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-169-1919

อ่านเพิ่มเติม