BMW DRIVING EXPERIENCE

ADVANCED TRAINING COURSE

BMW DRIVING EXPERIENCEADVANCED TRAINING COURSE

คอร์สอบรมการขับขี่ระดับเข้มข้นที่ท้าทายและสนุกสนานยิ่งขึ้น พบกับการฝึกฝนเทคนิคการขับขี่ขั้นสูงเพื่อใช้แก้สถานการณ์คับขันบนท้องถนนในรูปแบบต่างๆ และโอกาสที่จะได้ทดลองเทคนิคการขับพิเศษ เช่น การทำเจเทิร์น การดริฟต์และยิมคาน่า ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องผ่านการอบรมคอร์ส BMW Driving Experience: Basic Training Course มาแล้ว

Read more

ทักษะที่อบรม

 • การเปลี่ยนเลนหลบสิ่งกีดขวางขณะใช้ความเร็วสูง
 • การเบรคในโค้ง
 • การทำเจเทิร์น หรือถอยหลังกลับรถแบบ 180 องศา
 • การทำยิมคาน่าแบบจับเวลา
 • การดริฟต์
 • เทคนิคการเข้าโค้ง
 • กิจกรรมท้าทายความเร็วขับโดยผู้ฝึกสอน


จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

20 ท่าน/วัน (ผู้ร่วมกิจกรรม 2 ท่านต่อรถ 1 คัน)


ระยะเวลา

08:30 – 17:30 น.


ราคา

7,500 บาท/ท่าน

เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูรับส่วนลด 20% (6,000 บาท/ท่าน)


สถานที่จัดกิจกรรม

สนามทดสอบมาตรฐาน BMW Area 51 (Secret Test Facility)

จังหวัดอยุธยา https://goo.gl/maps/USoNx4pJzTkBGELx7

Read more

ตารางกิจกรรม

รถยนต์ที่ใช้อบรม

 • BMW 3 Series
 • BMW 4 Series

เงื่อนไข

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องผ่านการอบรมคอร์ส BMW Driving Experience: Basic Training Course มาแล้ว หากตรวจสอบพบว่าท่านไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่คืนเงิน
 2. ราคาที่ระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน สงวนสิทธิ์ตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 3. กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรม
 4. เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมได้ในราคาพิเศษ แต่หากตรวจสอบพบว่าท่านไม่มีเอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของรถยนต์ บริษัทฯ ขอเก็บเงินเพิ่มเป็นอัตราบุคคลทั่วไปและหากต้องการยกเลิก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
 5. เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูสามารถโอนสิทธิ์ราคาพิเศษให้บุคคลอื่นได้เฉพาะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะสามี-ภรรยาหรือบุตรเท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยัน เช่น ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนบ้าน
 6. กรณีที่รถบีเอ็มดับเบิลยูจดทะเบียนในนามบริษัท ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษต้องมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมแสดงหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจ โดยเมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะสามารถร่วมกิจกรรม BMW Driving Experience ได้ทุกคอร์ส
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายให้เหมาะสม สวมใส่กางเกงขายาว สวมรองเท้าผ้าใบ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะ
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด และงดใช้โทรศัพท์ระหว่างร่วมกิจกรรม
 11. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-370-8888
Read more

เงื่อนไข

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องผ่านการอบรมคอร์ส BMW Driving Experience: Basic Training Course มาแล้ว หากตรวจสอบพบว่าท่านไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่คืนเงิน

2. ราคาที่ระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน สงวนสิทธิ์ตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง

3. กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรม

4. เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมได้ในราคาพิเศษ แต่หากตรวจสอบพบว่าท่านไม่มีเอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของรถยนต์ บริษัทฯ ขอเก็บเงินเพิ่มเป็นอัตราบุคคลทั่วไปและหากต้องการยกเลิก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

5. เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูสามารถโอนสิทธิ์ราคาพิเศษให้บุคคลอื่นได้เฉพาะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะสามี-ภรรยาหรือบุตรเท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยัน เช่น ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนบ้าน

6. กรณีที่รถบีเอ็มดับเบิลยูจดทะเบียนในนามบริษัท ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษต้องมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมแสดงหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจ โดยเมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะสามารถร่วมกิจกรรม BMW Driving Experience ได้ทุกคอร์ส

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

9. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายให้เหมาะสม สวมใส่กางเกงขายาว สวมรองเท้าผ้าใบ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะ

10. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด และงดใช้โทรศัพท์ระหว่างร่วมกิจกรรม

11. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-370-8888

Read more