BMW DRIVING EXPERIENCE

BASIC TRAINING COURSE

BMW DRIVING EXPERIENCEBASIC TRAINING COURSE

คอร์สอบรมเต็มวันที่จะเปิดประสบการณ์การขับขี่อย่างเหนือระดับ เพิ่มความมั่นใจในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและความท้าทายต่างๆ บนท้องถนน ทำให้คุณขับรถได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ เหมาะกับผู้ที่มีทักษะการขับขี่ทุกระดับ

Read more

ทักษะที่อบรม

 • การจัดท่านั่งที่ถูกต้อง
 • การเบรคกะทันหัน
 • การเปลี่ยนเลนกะทันหัน
 • การหักหลบโดยไม่เบรค
 • แก้อาการหน้าดื้อ (Understeer)
 • แก้อาการท้ายปัด (Oversteer)


จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

20 ท่าน/วัน (ผู้ร่วมกิจกรรม 2 ท่านต่อรถ 1 คัน)


ระยะเวลา

08:30 – 17:30 น.


ราคา

6,500 บาท/ท่าน

เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูรับส่วนลด 20% (5,200 บาท/ท่าน)


สถานที่จัดกิจกรรม

สนามทดสอบมาตรฐาน BMW Area 51 (Secret Test Facility)

จังหวัดอยุธยา https://goo.gl/maps/USoNx4pJzTkBGELx7

Read more

ตารางกิจกรรม

รถยนต์ที่ใช้อบรม

 • BMW 3 Series
 • BMW 5 Series

เงื่อนไข

 1. ราคาที่ระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน สงวนสิทธิ์ตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 2. กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรม
 3. เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมได้ในราคาพิเศษ แต่หากตรวจสอบพบว่าท่านไม่มีเอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของรถยนต์ บริษัทฯ ขอเก็บเงินเพิ่มเป็นอัตราบุคคลทั่วไปและหากต้องการยกเลิก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
 4. เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูสามารถโอนสิทธิ์ราคาพิเศษให้บุคคลอื่นได้เฉพาะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะสามี-ภรรยาหรือบุตรเท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยัน เช่น ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนบ้าน
 5. กรณีที่รถบีเอ็มดับเบิลยูจดทะเบียนในนามบริษัท ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษต้องมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมแสดงหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจ โดยเมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะสามารถร่วมกิจกรรม BMW Driving Experience ได้ทุกคอร์ส
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายให้เหมาะสม สวมใส่กางเกงขายาว สวมรองเท้าผ้าใบ ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะ
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด และงดใช้โทรศัพท์ระหว่างร่วมกิจกรรม
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 095-370-8888
Read more