bmw-jan-2024

ประกอบรถของคุณ

HAPPY CHINESE NEW YEAR

ต้อนรับปีมังกรด้วยสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เหนือระดับยิ่งกว่าใคร
BMW 100% ELECTRIC ผ่อนเริ่มต้นเพียง 27,299 บาทต่อเดือน*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / ค่างวดดังกล่าวเป็นวิธีการคำนวณจากราคาขายของ BMW iX3 รวมกับ BSI STANDARD แพคเกจการเช่าซื้อแบบมีบอลลูน ที่เงินดาวน์ 35% ระยะเวลา 60 เดือน และมียอดบอลลูนงวดสุดท้ายที่ 40% ของราคารถ

ซื้อรถของคุณง่ายขึ้น

เลือกรถBMWของคุณ

เลือกรถยนต์ใหม่

เลือกรถยนต์ใหม่

เลือกรถยนต์มือสองมาตรฐานบีเอ็มดับเบิลยู

เลือกรถยนต์มือสองมาตรฐานบีเอ็มดับเบิลยู

ขอข้อเสนอ

ขอข้อเสนอ

BMW ELECTRIFIED

BMW ELECTRIFIED

THE JOY OF ELECTRIC DRIVING.

BMW ELECTRIFIED

THE NEW 740d.

THE PURE CHARISMA

ผ่อนเริ่มต้น เพียง 59,199 บาท/เดือน*

ข้อเสนอ

BMW FINANCIAL SERVICES.

เยียมชมข้อเสนอจาก  BMW Financial Services ที่มีให้เลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก

Take the Joy Ride