THE NEW

i5

BMW i

BMW i5 รุ่นแรก ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100%

ข้อมูลทางเทคนิคของ BMW i5 SEDAN

     ประเภทของระบบส่งกำลัง

     ไฟฟ้า

     กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า)

     250 (340)

     แรงบิด นิวตันเมตร

     400

     ระบบเกียร์

     อัตโนมัติ 1 สปีด

     ระบบขับเคลื่อน

     ขับเคลื่อนล้อหลัง

     กำลังที่กำหนด/30 นาที กิโลวัตต์ (แรงม้า)

     250 (340) / 105 (143)

     แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร

     400

     อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที)

     6

     ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง

     193

     1

     การปล่อย CO2 กรัม/กม. (แบบผสม, WLTP)

     0

     อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม. (แบบผสม, WLTP)

     18.9 – 15.9

     ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้า WLTP กิโลเมตร 2

     497 – 582

     3

     ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

     83.9

     กำลังการชาร์จสูงสุด AC/DC กิโลวัตต์

     11 / 205

     เวลาในการชาร์จด้วยไฟ DC 10–80% นาที

     0:30

     เวลาที่ใช้ในการชาร์จด้วยไฟ AC 0–100% ชั่วโมง

     4:15

     ระยะทางที่วิ่งได้หลังจากชาร์จ HPC 10 นาที กิโลเมตร

     156

     BMW i5 eDrive40
     5,060 mm
     BMW i5 eDrive40
     1,900 mm
     BMW i5 eDrive40
     1,515 mm

     ความยาว มิลลิเมตร

     5,060

     ความกว้าง มิลลิเมตร

     1,900

     ความสูง มิลลิเมตร

     1,515

     ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร

     2,156 (1,081/1,075)

     ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร

     2,995

     น้ำหนักรถเปล่า กิโลกรัม 4

     2,205

     น้ำหนักรถสูงสุด กิโลกรัม

     2,740

     พิกัดการบรรทุก กิโลกรัม

     610

     เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 5

     1,500 / 80

     ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร

     490

     ประเภทของระบบส่งกำลัง

     ไฟฟ้า

     กำลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า)

     442 (601)

     แรงบิด นิวตันเมตร

     795

     ระบบเกียร์

     อัตโนมัติ 1 สปีด

     ระบบขับเคลื่อน

     ขับเคลื่อนสี่ล้อ

     กำลังที่กำหนด/30 นาที กิโลวัตต์ (แรงม้า)

     442 (601) / 127 (173)

     แรงบิดที่กำหนด นิวตันเมตร

     795

     อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายใน (วินาที)

     3.8

     ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง

     230

     ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กิโลเมตร/ชั่วโมง

     230

     1

     การปล่อย CO2 กรัม/กม. (แบบผสม, WLTP)

     0

     อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม. (แบบผสม, WLTP)

     20.6 - 18.2

     ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้า WLTP กิโลเมตร 2

     455 - 516

     3

     ความจุแบตเตอรี่ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

     83.9

     กำลังการชาร์จสูงสุด AC/DC กิโลวัตต์

     11 / 205

     เวลาในการชาร์จด้วยไฟ DC 10–80% นาที

     0:30

     เวลาที่ใช้ในการชาร์จด้วยไฟ AC 0–100% ชั่วโมง

     4:15

     ระยะทางที่วิ่งได้หลังจากชาร์จ HPC 10 นาที กิโลเมตร

     146

     BMW i5 M60
     5,060 mm
     BMW i5 M60
     1,900 mm
     BMW i5 M60
     1,505 mm

     ความยาว มิลลิเมตร

     5,060

     ความกว้าง มิลลิเมตร

     1,900

     ความสูง มิลลิเมตร

     1,505

     ความกว้างรวมกระจกมองข้าง (ฝั่งคนขับ / ผู้โดยสาร) มิลลิเมตร

     2,156 (1,081/1,075)

     ระยะฐานล้อ มิลลิเมตร

     2,995

     น้ำหนักรถเปล่า กิโลกรัม 4

     2,380

     น้ำหนักรถสูงสุด กิโลกรัม

     2,895

     พิกัดการบรรทุก กิโลกรัม

     590

     เลือกการรองรับน้ำหนักลากพ่วงแบบมีเบรกไม่เกิน 12%/การรับน้ำหนักลากพ่วง กิโลกรัม 5

     2,000 / 80

     ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ลิตร

     490

     ความสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อย CO2

     BMW i5: อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.): 18.9–15.9; ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าตามเกณฑ์ WLTP (กิโลเมตร): 497–582