"ฟังก์ชั่นการนัดหมายบริการออนไลน์ของเรากำลังอยู่ในระหว่างการบำรุงรักษา
เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทีมงานของเรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้"

"ฟังก์ชั่นการนัดหมายบริการออนไลน์ของเรากำลังอยู่ในระหว่างการบำรุงรักษา เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทีมงานของเรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้"