Voice of Customer Program

VOICE OF CUSTOMER

หนึ่งความคิดเห็นของท่าน คือพลังสร้างสรรค์บริการของเรา

Voice of Customerหนึ่งความคิดเห็นของท่าน คือพลังสร้างสรรค์บริการของเรา

Voice of Customer คือโปรแกรมสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปผ่าน Online Survey โดยระบบจะส่งอีเมล หรือ SMS สอบถามความพึงพอใจของท่านเพียง 3 คำถาม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้ดีที่สุด

คำถามสำหรับ Voice of Customer จากการเข้ารับบริการครั้งล่าสุด

• มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ท่านจะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้ใช้ BMW / MINI / Motorrad
• โปรดระบุเหตุผลที่ท่านให้คะแนนดังกล่าว
• ท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ (โปรดระบุ)

Read more
Voice of Customer