THANK YOU HEROES.

แทนคำขอบคุณ เราขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับอาชีพแพทย์

THANK YOU HEROES.แทนคำขอบคุณ เราขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับอาชีพแพทย์

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับกลุ่มอาชีพแพทย์

ผู้เป็นเสมือนฮีโร่ของคนไทย ที่เสียสละแรงกายและแรงใจ เพื่อให้พวกเราผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

 • ฟรี ดาวน์เริ่มต้นที่ 0%
 • ฟรี ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 เดือน
 • พร้อมบริการดูแลบำรุงรักษา (BSI) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

Read more

ผ่อนสบายกับค่างวดคงที่ตลอดสูงสุด 60 เดือน

รุ่น
ราคาขายรวม BSI Ultimate package (บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ค่างวดต่อเดือน

หรือโปรแกรมฟรีดอมช้อยส์ที่กล้ารับประกันมูลค่าในอนาคตเมื่อสิ้นสุดสัญญาพร้อมกับอุ่นใจด้วย BSI 5 ปี

รุ่น
ราคาขายรวม BSI Ultimate package (บาท)
ยอดรับประกันมูลค่าในอนาคต*
ค่างวดต่อเดือน (36 เดือน)

*อิสระทางเลือกกับ Freedom Choice คือ

BMW FREEDOM CHOICE.

FAQ.

 • Q: โปรแกรม BMW FFREEDOM CHOICE ดีกว่าอย่างไร?

  เมื่อเปรียบเทียบโปรแกรม BMW FREEDOM CHOICE ที่มีอายุสัญญา 3 ปี กับการทำสัญญาเช่าซื้อแบบธรรมดาระยะเวลา 5 ปี ที่ท่านต้องชำระค่างวดเพิ่มถึง 24 เดือน จะดีกว่าหรือไม่ถ้าท่านสามารถมีทางเลือกได้มากถึง 4 ทางเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญากับโปรแกรม BMW FREEDOM CHOICE คือ Return, Renew, Refinance และ Retain ท่านสามารถอ้างอิงได้จากการเช่าบ้าน เมื่อสิ้นสุดสัญญาท่านไม่ต้องกังวลเรื่องราคาขายต่อ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน คือ ท่านสามารถที่จะเลือกชำระค่างวดเพียง 3 ปี ตามอายุสัญญา หรือ ถ้าหากท่านประสงค์เป็นเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูโดยสมบูรณ์ ท่านสามารถชำระมูลค่าอนาคต (Future Value) ที่เหลืออยู่เพื่อรับสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูที่ท่านชื่นชอบได้

 • Q: ท่านสามารถนำรถไปขายต่อได้หรือไม่ หรือต้องคืนรถให้กับ BMW เท่านั้น?

  ด้วยโปรแกรม BMW FREEDOM CHOICE ท่านสามารถที่จะเลือกปิดสัญญาด้วยการชำระมูลค่าอนาคต (Guarantee Future Value) แล้วนำรถไปขายต่อเอง โดยไม่จำเป็นต้องคืนรถให้กับทาง BMW Financial Services อีกทั้งยังสามารถเก็บส่วนต่างจากการขายรถไว้เองได้

 • Q: เงื่อนไขในการเลือกใช้สิทธ์ Return รถ BMW มีอะไรบ้าง?

  ทาง BMW Financial Services ได้คำนึงถึงหลักความเป็นจริงในการใช้รถของลูกค้า หากรถไม่เกิดความเสียหายเกินกว่าที่กำหนด หรือมีการใช้รถไม่เกิน 60,000 กิโลเมตร (หรือระยะที่ระบุไว้ในสัญญา) ท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกคืนรถบีเอ็มดับเบิลยูได้ โดยปราศจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

 • Q: ในกรณีที่ท่านขับรถเกินจำนวนกิโลเมตรที่กำหนดไว้ จะต้องทำอย่างไร?

  ในกรณีที่ท่านมีการใช้รถเกินกว่า 60,000 กิโลเมตร (หรือที่ระบุไว้ในสัญญา) แต่กิโลเมตรส่วนเกินไม่มากกว่า 10,000 กิโลเมตร ท่านจะยังคงได้สิทธิ์ในการคืน Return รถบีเอ็มดับเบิลยูคันดังกล่าว เพียงท่านชำระค่าใช้จ่ายตามกิโลเมตรส่วนเกินตามที่เกิดขึ้นจริง

 • Q: หากท่านต้องการใช้สิทธิ์คืนรถ (Return) จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

  ก่อนครบอายุสัญญา เจ้าหน้าที่ของทาง BMW Financial Services จะทำการติดต่อท่านเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเลือกคืนรถ หากท่านต้องการคืนรถ เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายการตรวจสภาพก่อนคืนรถ ณ ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของทางของบีเอ็มดับเบิลยู กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการใช้รถเกินอัตราการที่กำหนดหรือเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวรถ (ภาคใต้เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา) ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอให้ท่านชำระค่าใช้ส่วนเกินจ่ายดังกล่าวก่อน เพื่อดำเนินการคืนรถบีเอ็มดับเบิลยู

 • Q: ถ้าท่านมีความสามารถในการซื้อเงินสดได้ เหตุผลใดที่ท่านควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้?

  จะดีกว่าหรือไม่ถ้าท่านสามารถจ่ายเงินเพียงบางส่วนในการออกรถ BMW คันใหม่แทนการชำระเงินสดทั้งก้อน ทาง BMW Financial Services พร้อมบริการและบริหารการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้สำหรับลงทุนหรือเป็นใช้จ่ายด้านอื่นๆ

เงื่อนไขสำหรับ ผ่อนสบายกับค่างวดคงที่ตลอดสูงสุด 60 เดือน

1. ข้อเสนอนี้ใช้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์เท่านั้น
2. ข้อเสนอพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จองรถบีเอ็มดับเบิลที่ร่วมรายการและทำสัญญาทางการเงินร่วมรายการกับบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563
3. ราคาค่างวดดังกล่าวเป็นวิธีคำนวณจากราคารถรวมแพคเกจ BSI Ultimate Package โดยใช้โปรแกรมการเช่าซื้อที่เงินดาวน์ 0% และระยะเวลาผ่อนชำระ 36-60 เดือน
4. ลูกค้าธุรกิจฟลีทไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
5. ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more

เงื่อนไขสำหรับโปรแกรมฟรีดอมช้อยส์

1. ข้อเสนอนี้ใช้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์เท่านั้น
2. ข้อเสนอนี้พิเศษสำหรับลูกค้าที่จองรถบีเอ็มดับเบิลยูที่ร่วมรายการและทำสัญญาทางการเงินร่วมรายการกับบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563.
3. ราคาค่างวดดังกล่าวเป็นวิธีคำนวณจากการราคารถรวมแพคเกจ BSI Ultimate Package และใช้โปรแกรมฟรีดอมช้อยส์ ที่เงินดาวน์ 0% และมียอดรับประกันมูลค่าในอนาคต 44-50% ของราคารถ ผ่อนชำระ 36 เดือน
4. ลูกค้าธุรกิจฟลีทไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
5. ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more