BMW GET OUT THERE

GET OUT THERE.

BMW xDAYS.

GET OUT THERE.

BMW xDAYS.

GET OUT THERE.BMW xDAYS.

ปฏิบัติการความสุขรับฝนเริ่มแล้ว!

BMW พร้อมส่งความสุขลุ้นโชครับหน้าฝนด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ลุ้นรับส่วนลด 1 ล้านบาท*

จับรางวัลทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561

 

สอบถามเพิ่มเติมและรับข้อเสนอได้ที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ หรือ BMW Contact Center โทร. 1-401-269-269

 

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ โดยซื้อและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

จับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รางวัลละ 1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3 ล้านบาท


จับรางวัลครั้งที่ 1

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำหรับลูกค้าทื่ซื้อและรับรถในเดือนมิถุนายน 2561

ผู้โชคดีคือ คุณปทิตตา เมืองแพน


จับรางวัลครั้งที่ 2

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำหรับลูกค้าทื่ซื้อและรับรถในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฏาคม 2561

ผู้โชคดีคือ คุณสนทรรศน์ ลาภพณิชพูลผล


จับรางวัลครั้งที่ 3

ในวันที่ 11 กันยายน 2561 สำหรับลูกค้าทื่ซื้อและรับรถในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม2561

ผู้โชคดีคือ คุณศิริวัฒน์ ไหลสืบศักดิ์

 

 

ประกาศจับรางวัลครั้งแรก 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศจับรางวัลครั้งที่สอง 15 สิงหาคม 2561

ประกาศจับรางวัลครั้งที่สาม 12 กันยายน 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.bmw.co.th

 

ผู้โชคดีสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์/การซื้อรถ 1 คัน และมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 

ในกรณีที่ผู้ซื้อในนามนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน หรือเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลโดยการโอนกรรมสิทธิ์ บุคคลนั้นสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวและจำเป็นต้องมีหนังสือยินยอมจากนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน และจากบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว

 

ของรางวัลไม่สามารถโอนถ่ายให้ผู้อื่นได้

 

ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5%

 

พนักงานและครอบครัวของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัลไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้

 

รถที่ขายด้วยเงื่อนไขพิเศษผ่านช่องทางขายฟลีท ไม่สามารถร่วมรายการได้

 

การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด | เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด | บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า