BMW Online Booking

นัดหมายใช้บริการผ่านออนไลน์วันนี้

ฟรี รับหรือส่งรถเพื่อเข้ารับบริการ

นัดหมายใช้บริการผ่านออนไลน์วันนี้ฟรี รับหรือส่งรถเพื่อเข้ารับบริการ

หมดห่วงจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

BMW Aftersales ห่วงใยในสุขภาพของท่านเสมอ เพียงนัดหมายเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์ ฟรี บริการรับ-ส่งรถของท่านเพื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู ด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพ จำนวน 1 ครั้ง โดยที่ท่านไม่ต้องออกไปไหน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564*

 

กรุณาแจ้งความประสงค์เมื่อเจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลับมาหาท่านเพื่อยืนยันการนัดหมาย

อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไข

  • ลูกค้าต้องทำการสำรองการเข้ารับบริการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564 และนำรถเข้ารับบริการภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  • จำกัดลูกค้า 200 ท่านแรกต่อเดือน (รวมทุกผู้แทนจำหน่ายฯ)
  • เฉพาะลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายฯ ในเขต กรุงเทมหานคร รวมถึงเยอรมัน ออโต้ แจ้งวัฒนะ
  • จำกัดระยะทางไม่เกิน 50 กม.
  • ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าล่วงเวลาในการรอ, ค่าทางด่วน, ค่าระยะทางที่เกิน 50 กม.
  • ลูกค้า 1 ท่านรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อรถ 1 คัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • ต้องทำการสำรองพนักงานขับรถอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับบริการและหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการแล้ว
  • หากมีการยกเลิกจะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บ. บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จก. ถือเป็นที่สิ้นสุด
อ่านเพิ่มเติม