BMW Online Booking

นัดหมายใช้บริการผ่านออนไลน์วันนี้

ฟรี รับหรือส่งรถเพื่อเข้ารับบริการ

นัดหมายใช้บริการผ่านออนไลน์วันนี้

ฟรี รับหรือส่งรถเพื่อเข้ารับบริการ

นัดหมายใช้บริการผ่านออนไลน์วันนี้ฟรี รับหรือส่งรถเพื่อเข้ารับบริการ

“ใช้บริการ ONLINE BOOKING แค่ไม่กี่คลิกก็เสร็จ กำหนดเวลาได้”

เพราะเวลาของท่านมีค่า BMW Aftersales จึงมีบริการสำรองการเข้ารับบริการผ่านทางออนไลน์ เพียงไม่กี่คลิก ท่านสามารถเลือกเวลา เลือกศูนย์บริการที่ท่านสะดวก ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more

พิเศษ ! สำหรับลูกค้าที่ทำการสำรองการเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ฟรี บริการรับรถจากบ้านของลูกค้าไปยังศูนย์บริการฯ หรือ ส่งรถจากศูนย์บริการฯไปยังบ้านของลูกค้า โดยพนักงานขับรถมืออาชีพ จำนวน 1 ครั้ง

Read more

เงื่อนไข

  • ลูกค้าต้องทำการสำรองการเข้ารับบริการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563 และนำรถเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  • จำกัดลูกค้า 200 ท่านแรกต่อเดือน (รวมทุกผู้แทนจำหน่ายฯ)
  • เฉพาะลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายฯ ในเขต กรุงเทมหานคร รวมถึงเยอรมัน ออโต้ แจ้งวัฒนะ
  • จำกัดระยะทางไม่เกิน 50 กม.
  • ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าล่วงเวลาในการรอ, ค่าทางด่วน, ค่าระยะทางที่เกิน 50 กม.
  • ลูกค้า 1 ท่านรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อรถ 1 คัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • ต้องทำการสำรองพนักงานขับรถอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับบริการและหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการแล้ว
  • หากมีการยกเลิกจะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บ. บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จก. ถือเป็นที่สิ้นสุด
Read more