คำถามที่ถามบ่อย

  • ฉันมีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่
  • ราคาเท่าใดที่เสนอให้สำหรับสิทธิ์ที่ได้รับหากมีคุณสมบัติตรงตามโปรแกรมสำหรับนักการทูต
  • รถจำนวนกี่คันที่ฉันมีสิทธิ์ซื้อภายใต้โปรแกรมสำหรับนักการทูตของบีเอ็มดับเบิลยู
  • สมาชิกในครอบครัวได้รับสิทธิประโยชน์ในแผนนี้หรือไม่
  • ใช้เวลาในการผลิตและจัดส่งเท่าใด
  • รถจะถูกจัดส่งให้ฉันอย่างไร
  • ฉันจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่
  • เงื่อนไขการชำระเงินเป็นอย่างไร
  • ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่ารถยนต์ของฉันจะเป็นไปตามกฎและระเบียบทั้งหมดของที่หมายปลายทางสุดท้าย
  • มีตัวเลือกทางเทคนิคและรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์อะไรบ้าง