CLASS OF THE FUTURE.

รอพบกับ BMW THAILAND - CLASS OF THE FUTURE รูปแบบใหม่

รอพบกับ BMW Thailand - Class of the Future รูปแบบใหม่

เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วม เรากำลังปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ BMW THAILAND - CLASS OF THE FUTURE ตอบโจทย์ความท้าทายของสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น แล้วพบกันใหม่ในรูปแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณยิ่งกว่าเดิม