ROAD to BMW BERLIN MARATHON 2022.

ROAD TO BMW BERLIN MARATHON 2022.

ร่วมสนุกกับกิจกรรม “พร้อมเกิน 100% สู่เส้นทาง BMW BERLIN MARATHON 2022” #roadtobmwberlinmarathon2022

ROAD to BMW BERLIN MARATHON 2022.ร่วมสนุกกับกิจกรรม “พร้อมเกิน 100% สู่เส้นทาง BMW BERLIN MARATHON 2022” #roadtobmwberlinmarathon2022

BMW BERLIN MARATHON รายการวิ่งมาราธอน 1 ใน 6 เมเจอร์ของโลก ที่จัดขึ้นในทุกเดือนกันยายน ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งในฝันที่นักวิ่งมาราธอนหลายคน อยากจะลองไปสัมผัสดูสักครั้งหนึ่งในชีวิต 

 

ด้วยความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่สุนทรียภาพในการขับขี่ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย มอบสิทธิ์ในการลงทะเบียนการแข่งขัน BMW BERLIN MARATHON 2022 จำนวน 15 สิทธิ์ เพียงคุณโพสต์ภาพ “การเตรียมความพร้อมเกิน 100% สู่เส้นทาง BMW BERLIN MARATHON 2022 คู่กับรถ BMW ของคุณ”

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
 • เนื้อหาภาพ “การเตรียมความพร้อมเกิน 100% สู่เส้นทาง BMW BERLIN MARATHON 2022 คู่กับรถ BMW ของคุณ”
 • โพสต์ภาพบนเฟซบุ๊กของคุณ (1 คน 1 โพสต์) และตั้งสถานะการมองเห็นของโพสต์นั้นเป็นแบบสาธารณะ (Public) เท่านั้น และติด Hashtag : #roadtobmwberlinmarathon2022
 • ส่ง Link ของโพสต์ภาพที่จะร่วมกิจกรรมไปที่ Inbox ของ FB: BMW Thailand
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเจ้าของรถ 1 คัน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากภาพที่มียอด Like สูงสุด 15 อันดับแรก
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 2 - 15 เม.ย. 2565
 • ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ 18 เม.ย. 2565 ทาง FB: BMW Thailand

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นเจ้าของรถ BMW ที่จดทะเบียนอยู่ในระหว่างปี 2018-2022 ทุกรุ่น โดยต้องแสดงหลักฐาน คือ สำเนาเล่มทะเบียนเพื่อระบุการเป็นเจ้าของรถ (สามารถโอนสิทธิ์ได้เฉพาะ บิดา, มารดา, บุตร, สามีหรือภรรยา ของเจ้าของรถยนต์เท่านั้น)
 • ภาพที่ส่งประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่แสดงถึง “การเตรียมความพร้อมเกิน 100% สู่เส้นทาง BMW BERLIN MARATHON 2022 คู่กับรถ BMW ของคุณ”
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโพสต์ภาพบนเฟซบุ้กของตนเอง (1 คน 1 โพสต์) และตั้งสถานะการมองเห็นของโพสต์นั้นเป็นแบบสาธารณะ (Public) เท่านั้น และติด Hashtag : #roadtobmwberlinmarathon2022 อยู่ในโพสต์ดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่ง Link ของโพสต์ภาพที่จะส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปที่ Inbox ของเฟซบุ้ก BMW Thailand เท่านั้น ภาพที่ส่งมายัง BMW Thailand ผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางอื่นๆ จะไม่ถูกนับร่วมเข้าอยู่ในการประกวด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเจ้าของรถ 1 คัน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องถ่ายทำขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่จำกัดอุปกรณ์ หรือรูปแบบในการถ่ายทำ และไม่สามารถใช้ภาพของบุคคลที่สาม หรือของทาง BMW มาทำการตัดต่อ ดัดแปลง หรือคัดลอกเนื้อหามาไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน
 • ผู้เข้ากิจกรรมต้องส่งผลงานภายในระยะเวลาการส่งประกวด นับตั้งแต่ 00.00 วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึง 23.59 ของวันที่ 15 เมษายน 2565 เท่านั้น
 • เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากภาพที่มียอด Like สูงสุด 15 อันดับแรก
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ ติดต่อเพื่อขอรับสิทธิ์และแสดงเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของรถ ได้ที่ BMW Concierge Service โทร. 095-370-8888
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์ให้ความยินยอมแก่บริษัทให้สามารถใช้ภาพที่ชนะกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ หรือใช้ในการประชาสัมพันธ์ใดๆ ของบริษัทฯ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด
 • บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำกัด จะไม่พิจารณาและขอสงวนสิทธิ์จำกัดความรับผิดชอบต่อภาพที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ผิดต่อศีลธรรมอันดี ขัดต่อจารีตประเพณี หรือมีเนื้อหาชักจูงสังคมในทางเสื่อมเสีย หรือกระทบสถาบันหลักของชาติ หรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นอ่อนไหวต่างๆ หรือมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์รถ BMW
 • หากการส่งภาพ หรือการสร้างสรรค์ภาพ หรือการร่วมกิจกรรมตามช่องทางที่กำหนดไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือผิดเงื่อนไขถือว่าหมดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้คำตัดสินต่างๆ ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดของกิจกรรม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นเจ้าของรถ BMW ที่จดทะเบียนอยู่ในระหว่างปี 2018-2022 ทุกรุ่น โดยต้องแสดงหลักฐาน คือ สำเนาเล่มทะเบียนเพื่อระบุการเป็นเจ้าของรถ (สามารถโอนสิทธิ์ได้เฉพาะ บิดา, มารดา, บุตร, สามีหรือภรรยา ของเจ้าของรถยนต์เท่านั้น)
 • ภาพที่ส่งประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่แสดงถึง “การเตรียมความพร้อมเกิน 100% สู่เส้นทาง BMW BERLIN MARATHON 2022 คู่กับรถ BMW ของคุณ”
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโพสต์ภาพบนเฟซบุ้กของตนเอง และตั้งสถานะการมองเห็นของโพสต์นั้นเป็นแบบสาธารณะ (Public) เท่านั้น และติด Hashtag : #roadtobmwberlinmarathon2022 อยู่ในโพสต์ดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่ง Link ของโพสต์ภาพที่จะส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปที่ Inbox ของเฟซบุ้ก BMW Thailand เท่านั้น ภาพที่ส่งมายัง BMW Thailand ผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางอื่นๆ จะไม่ถูกนับร่วมเข้าอยู่ในการประกวด
 • ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องถ่ายทำขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่จำกัดอุปกรณ์ หรือรูปแบบในการถ่ายทำ และไม่สามารถใช้ภาพของบุคคลที่สาม หรือของทาง BMW มาทำการตัดต่อ ดัดแปลง หรือคัดลอกเนื้อหามาไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน
 • ผู้เข้ากิจกรรมต้องส่งผลงานภายในระยะเวลาการส่งประกวด นับตั้งแต่ 00.00 วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 23.59 ของวันที่ 15 เมษายน 2565 เท่านั้น
 • เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากภาพที่มียอด Like สูงสุด 13 อันดับแรก
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ ติดต่อเพื่อขอรับสิทธิ์และแสดงเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของรถ ได้ที่ BMW Concierge Service โทร. 095-370-8888
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์ให้ความยินยอมแก่บริษัทให้สามารถใช้ภาพที่ชนะกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ หรือใช้ในการประชาสัมพันธ์ใดๆ ของบริษัทฯ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด
 • บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำกัด จะไม่พิจารณาและขอสงวนสิทธิ์จำกัดความรับผิดชอบต่อภาพที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ผิดต่อศีลธรรมอันดี ขัดต่อจารีตประเพณี หรือมีเนื้อหาชักจูงสังคมในทางเสื่อมเสีย หรือกระทบสถาบันหลักของชาติ หรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นอ่อนไหวต่างๆ หรือมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์รถ BMW
 • หากการส่งภาพ หรือการสร้างสรรค์ภาพ หรือการร่วมกิจกรรมตามช่องทางที่กำหนดไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือผิดเงื่อนไขถือว่าหมดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้คำตัดสินต่างๆ ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดของกิจกรรม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า