news

ALL NEWS.

Follow BMW latest News.

ALL NEWS.

Follow BMW latest News.

All News.Follow BMW latest News.

JANUARY 2019.

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบเครื่องยนต์ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านโครงการ BMW Service Apprentice Program เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ปูรากฐานวิศวกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่เยาวชน

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบเครื่องยนต์ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านโครงการ BMW Service Apprentice Program เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ปูรากฐานวิศวกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่เยาวชน

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมปูทางไปสู่อนาคตแห่งยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืน ผ่านโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี “BMW Service Apprentice Program” ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ ส่งมอบเครื่องยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ระบบสันดาปภายในแบบเบนซิน 4 สูบ รหัส B48 รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ในรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดของบีเอ็มดับเบิลยู ให้แก่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในชั้นเรียน

Read more
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สานฝันนักศึกษาอาชีวะสู่วิชาชีพด้าน ยานยนต์ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด ผ่านโครงการ BMW Service Apprentice Program

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สานฝันนักศึกษาอาชีวะสู่วิชาชีพด้าน ยานยนต์ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด ผ่านโครงการ BMW Service Apprentice Program

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สานต่อกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาอาชีวะที่ผ่านการอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะด้านยานยนต์ ภายใต้โครงการ “BMW Service Apprentice Program” จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า และวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รวมทั้งสิ้น 13 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read more