ข่าวประชาสัมพันธ์ | 2559.09.05

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้รับรางวัลรับผิดชอบต่อสังคมด้านการสนับสนุนศึกษาและการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

สิงคโปร์ฯ. บีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ป ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการสนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และด้านความใส่ใจในสุขภาพจากงานAsia Best CSR Practices Awards ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายผู้บริหารการตลาดแห่งเอเชีย (CMO Asia) ที่ประเทศสิงคโปร์ อันถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่มีมายาวนานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 “ในฐานะผู้นำด้านการผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียม บีเอ็มดับเบิลยูให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ด้วยวิสัยทัศน์แห่งการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
และความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมของเราก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์นี้” ดร.ปีเตอร์-โอลิเวอร์ วากเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย กล่าวหลังจากได้รับรางวัลด้านความใส่ใจในสุขภาพจากความสำเร็จของโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ (Care4Water;www.care4water.org/thailand)
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก องค์กรไม่แสวงผลกำไร Waves For Water ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการกรองน้ำพร้อมมอบโซลูชั่นดังกล่าวให้แก่คนไทยในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนน้ำสะอาด

 

“ภายใต้โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ เราได้นำผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้ และถ่ายทอดวิธีติดตั้งใช้งานอุปกรณ์กรองน้ำแก่ชุมชนต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ขาดแคลน เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เราจึงมีการวางแผนขยายโครงการไปสู่ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศบราซิล และประเทศจีนในอนาคต ส่วนในประเทศไทย เราตั้งเป้าให้คนไทยกว่า 500,000 คนจาก 117 ชุมชนทั่วประเทศได้เข้าถึงน้ำสะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ดร.วากเนอร์ กล่าวเสริม 

นอกจากนี้ โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี หรือ BMW Dual Excellence ซึ่งจัดขึ้นจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ ยังได้รับรางวัลในด้านการสนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยโรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดระยอง ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในการฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาด้านเมคคาทรอนิกส์  ในขณะที่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยในกรุงเทพฯ ได้ร่วมกับหอการค้าเยอรมันไทยและผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ จัดโครงการ BMW Service Apprentice เพื่ออบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เพื่อเสริมศักยภาพให้เป็นแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมยานยนต์

 

คุณสุรพล ก่อเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากบุคคล บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งสองนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปี่ยมด้วยความรู้และทักษะความสามารถระดับสูง ด้วยการอบรมความรู้เชิงทฤษฎีและฝึกฝนทักษะเชิงปฏิบัติในด้านเมคคาทรอนิกส์จากช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดระยอง และด้านสายงานช่างเทคนิค จากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ”

 

“นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกทักษะความสามารถในด้านต่างๆที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพการทำงานได้” คุณสุรพลกล่าวทิ้งท้าย

อ่านเพิ่มเติม