โปรแกรมประกันภัยรถยนต์

เอกสิทธิ์ความคุ้มครองที่เหนือกว่าสำหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ในเครือ BMW เพื่อความอุ่นใจสูงสุดของคุณและครอบครัว

 • รายละเอียดของโปรแกรมประกันภัยรถยนต์

  •บริการงานซ่อมโดยศูนย์บริการบีเอ็มดับเบิลยูที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการทุกสาขาทั่วประเทศ นานสูงสุดถึงอายุรถ 7 ปี
  • มั่นใจกับอะไหล่แท้และมาตรฐานงานซ่อมของบีเอ็มดับเบิลยู
  • รับประกันงานบริการสำรวจอุบัติเหตุภายในไม่เกิน 30 นาที*
  • คุ้มครอง 100% เต็ม กรณีเกิดอุบัติเหตุสำหรับยางรถยนต์**

  หมายเหตุ:
  * เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
  **คุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและต้องมีอะไหล่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเสียหายในเวลาเดียวกัน

  บริการประกันภัยรถยนต์และความคุ้มครองข้างต้นจาก
  - บริษัท แมกซี่ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยท่านสามารถเลือกที่จะทำประกันภัยกับบริษัทฯ ดังนี้ 1) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 2) บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท วี แอนด์ เอ็น แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยทำประกันภัยกับ บริษัท แอกซ่าประประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • พันธมิตรทางธุรกิจ

  สิทธิประโยชน์:

  • บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากความกังวล

 • รายละเอียดของโปรแกรมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

  • คุ้มครองในกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินประกันภัที่ลดลง สอดคล้องกับภาระหนี้สินคงเหลือ ส่วนยอดหนี้เงินกู้ (Finance Amount) ในกรณีที่มีการชำระหนี้เงินกู้อย่างสม่ำเสมอและ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ สอดคล้องกับภาระหนี้สินส่วนบอลลูน (กรณีสินเชื่อแบบมีบอลลูน)

  • หมดกังวลกับค่างวดรายเดือน หากได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ด้วยความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงกลุ่ม นานสูงสุด 6 เดือน
   
  • ง่าย ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว โดยสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยรวมกับยอดที่จัดไฟแนนซ์ และได้รับความคุ้มครองยาวตลอดระยะเวลาเช่าซื้อรถยนต์

  • รับบริการยามฉุกเฉิน Night Time Assistance จาก อลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373

 • พันธมิตรทางธุรกิจ

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)