บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ชวนลูกค้าร่วมใจต้านภัยโควิด-19 สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 แบบทวีคูณ

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนลูกค้าที่ซื้อรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูกับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ และมีกำหนดวันส่งมอบรถระหว่างระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาร่วมสมทบเงินให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) โดยบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมสมทบเพิ่มจากเงินบริจาคของลูกค้าแต่ละรายในจำนวนเท่ากัน หรือมูลค่าสูงสุด 1,000 บาทต่อคัน เพื่อจะนำไปสนับสนุนการจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) เสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

 

ในปีที่ผ่านมาบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องดังนี้

ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จะยังคงร่วมมือร่วมใจในการส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมฝ่าฝันวิกฤติครั้งนี้อย่างเร็วที่สุด