Get out there - BMW X days
Latest | 2561.07.11

GET OUT THERE. BMW X DAY.

พลาดไม่ได้กับแคมเปญรับหน้าฝน ลุ้นรับส่วนลด 1 ล้านบาท* วันนี้ - 31 สิงหาคมนี้

 

จับรางวัลทุกเดือน สอบถามเพิ่มเติมและรับข้อเสนอได้ที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ หรือ BMW Contact Center โทร. 1-401-269-269 หรือ www.bmw.co.th

 

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบีเอ็มดับเบิลยูรุ่นที่ร่วมรายการจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ โดยซื้อและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 • จับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รางวัลละ 1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3 ล้านบาท
 • จับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถในเดือนมิถุนายน 2561
 • จับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561
 • จับรางวัลครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 กันยายน 2561 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.bmw.co.th
 • ผู้โชคดีสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์/การซื้อรถ 1 คัน และมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้ซื้อในนามนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน บุคคลนั้นสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวและจำเป็นต้องมีหนังสือยินยอมจากนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน และจากบีเอ็มดับยู ประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว 
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • พนักงานและครอบครัวของบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทย ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัลไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม