ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก
น้ำหนักรถเปล่า (ตามมาตรฐาน EU) เป็นกิโลกรัม
2,185
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ เป็นกิโลกรัม
2,860
น้ำหนักที่บรรทุกได้ เป็นกิโลกรัม
750.0
น้ำหนักลงเพลาหน้า/หลัง กิโลกรัม
1,320/1,615
ปริมาตรในการบรรจุของต่ำสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
650.0
Trailer load (unbraked) เป็นกิโลกรัม
750.0
Trailer load 8% (braked) เป็นกิโลกรัม
1,700
Trailer load 12% (braked) เป็นกิโลกรัม
1,700
เครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
6/4
ปริมาตรกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร
2,993
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ มิลลิเมตร
90.0/84.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) 1 รอบ/นาที
195 / 265 / 4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) 1 รอบ/นาที
620 / 2,000-2,500
อัตราส่วนการอัด: 1
16.5
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง
230.0
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน (วินาที)
6.5
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ในเมือง ลิตร/100 กิโลเมตร
7.4-6.7
นอกเมือง ลิตร/100 กิโลเมตร
6.5-5.7
สภาวะโดยรวมเฉลี่ย ลิตร/100 กิโลเมตร
6.8-6.1
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร)
183
Electricity consumption combined in kWh/100km
-
ปริมาตรถังน้ำมันโดยประมาณ เป็นลิตร
80.0
ล้อ
ขนาดยางหน้า
275/35 R22
ขนาดยางหลัง
315/30 R22
ขนาดล้อหน้าและวัสดุ
9.5 J x 22 inches, light-alloy
ขนาดล้อหลังและวัสดุ
10.5 J x 22 inches, light-alloy
Range and charging
Electric range in km
-
Growth capacity of lithium–ion battery in kWh
-
Charging time 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80 %) h
-
Charging time 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100 %) h
-
Electric engine
Electric engine power kW (PS) at 1/min
-
Electric Engine torque (Nm) at 1/min
-
Combined system power
Combined power kW (PS)
-
Combined torque Nm
-
น้ำหนัก
น้ำหนักรถเปล่า (ตามมาตรฐาน EU) เป็นกิโลกรัม
2,185
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ เป็นกิโลกรัม
2,860
น้ำหนักที่บรรทุกได้ เป็นกิโลกรัม
750.0
น้ำหนักลงเพลาหน้า/หลัง กิโลกรัม
1,320/1,615
ปริมาตรในการบรรจุของต่ำสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
650.0
Trailer load (unbraked) เป็นกิโลกรัม
750.0
Trailer load 8% (braked) เป็นกิโลกรัม
1,700
Trailer load 12% (braked) เป็นกิโลกรัม
1,700
เครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
6/4
ปริมาตรกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร
2,993
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ มิลลิเมตร
90.0/84.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) 1 รอบ/นาที
195 / 265 / 4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) 1 รอบ/นาที
620 / 2,000-2,500
อัตราส่วนการอัด: 1
16.5
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง
230.0
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน (วินาที)
6.5
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ในเมือง ลิตร/100 กิโลเมตร
7.4-6.7
นอกเมือง ลิตร/100 กิโลเมตร
6.5-5.7
สภาวะโดยรวมเฉลี่ย ลิตร/100 กิโลเมตร
6.8-6.1
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร)
183
Electricity consumption combined in kWh/100km
-
ปริมาตรถังน้ำมันโดยประมาณ เป็นลิตร
80.0
ล้อ
ขนาดยางหน้า
275/35 R22
ขนาดยางหลัง
315/30 R22
ขนาดล้อหน้าและวัสดุ
9.5 J x 22 inches, light-alloy
ขนาดล้อหลังและวัสดุ
10.5 J x 22 inches, light-alloy
Range and charging
Electric range in km
-
Growth capacity of lithium–ion battery in kWh
-
Charging time 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80 %) h
-
Charging time 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100 %) h
-
Electric engine
Electric engine power kW (PS) at 1/min
-
Electric Engine torque (Nm) at 1/min
-
Combined system power
Combined power kW (PS)
-
Combined torque Nm
-

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล

ค่าตัวเลขของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระดับการปล่อย CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่แสดงอยู่นี้จะระบุตามมาตรฐานของ European Regulation (EC) 715/2007 ในเวอร์ชันที่ใช้งานขณะที่ได้รับอนุมัติ ตัวเลขที่แสดงจะอ้างอิงตามรถที่มีการกำหนดค่าพื้นฐานจากประเทศเยอรมนีและช่วงค่าที่แสดงจะพิจารณาตามอุปกรณ์เสริม และความแตกต่างของขนาดล้อและยางของรุ่นที่เลือกมา


ค่าสำหรับรถที่ติดฉลาก (3) จะเป็นไปตามกฎข้อบังคับใหม่ของ WLTP และจะถูกแปลงค่ากลับมาเทียบเท่ากับค่าของ NEDC เพื่อให้มั่นใจได้ในความถูกต้องเมื่อนำมาเปรียบเทียบค่าระหว่างรถแต่ละคัน [สำหรับรถที่อยู่ในเกณฑ์การลดภาษีหรือภาษีสรรพสามิตอื่นๆ (อย่างน้อยอยู่ในหนึ่งในกลุ่มภาษีนี้) ที่ขึ้นอยู่กับระดับการปล่อย CO2 ค่าของ CO2 อาจแตกต่างกันไปจากค่าที่ระบุไว้ที่นี่]


ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของ CO2 จะถูกกำหนดตามกฎข้อบังคับ Directive 1999/94/EC และกฎข้อบังคับของยุโรปเวอร์ชันที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ค่าที่แสดงนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ค่า CO2 และค่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงงานตามมาตรฐานในการจัดลำดับของ NEDC


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและระดับการปล่อย CO2 เฉพาะของรถโดยสารใหม่อย่างเป็นทางการ สามารถดูได้ที่ คู่มือแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระดับการปล่อย CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับรถโดยสารใหม่ ซึ่งมีวางอยู่ที่จุดขายหรือเข้าไปดูได้ที่ https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html


(4) มีตารางกำหนดการให้ดูได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2018

Read more