ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก
ปริมาตรในการบรรจุของต่ำสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
505.0
ปริมาตรในการบรรจุของสูงสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
1,550
เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร
1,499
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) 1 รอบ/นาที
103/140/4,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) 1 รอบ/นาที
220/1,480
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง
200.0
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน (วินาที)
9.7
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร)
143.0
ล้อ
ขนาดยางหน้า
225/50 R18
ขนาดยางหลัง
225/50 R18
ขนาดล้อหน้าและวัสดุ
7.5 J x 18 inches, light-alloy
ขนาดล้อหลังและวัสดุ
7.5 J x 18 inches, light-alloy
น้ำหนัก
ปริมาตรในการบรรจุของต่ำสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
505.0
ปริมาตรในการบรรจุของสูงสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
1,550
เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร
1,995
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) 1 รอบ/นาที
110/150/4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) 1 รอบ/นาที
330/1,750
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง
205
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน (วินาที)
9.2
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร)
128.0
ล้อ
ขนาดยางหน้า
225/50 R18
ขนาดยางหลัง
225/50 R18
ขนาดล้อหน้าและวัสดุ
7.5 J x 18 inches, light-alloy
ขนาดล้อหลังและวัสดุ
7.5 J x 18 inches, light-alloy
น้ำหนัก
ปริมาตรในการบรรจุของต่ำสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
505.0
ปริมาตรในการบรรจุของสูงสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
1,550
เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร
1,995
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) 1 รอบ/นาที
140/190/4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) 1 รอบ/นาที
400/1,750
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง
212.0
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน (วินาที)
8.5
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร)
137.0
ล้อ
ขนาดยางหน้า
225/50 R18
ขนาดยางหลัง
225/50 R18
ขนาดล้อหน้าและวัสดุ
7.5 J x 18 inches, light-alloy
ขนาดล้อหลังและวัสดุ
7.5 J x 18 inches, light-alloy