ข้อมูลทางเทคนิค

Engine
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
3/4
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
1,499
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ (มิลลิเมตร)
94.6/82.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า/รอบต่อนาที)
100/136/4,400
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
220/1,250
อัตราส่วนการอัด : 1
11.0
Performance
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
200
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)
9.7
Fuel consumption
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุด (กิโลเมตร/ลิตร)
15.9
ระดับการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร)
146
ปริมาตรถังน้ำมัน (ลิตร)
51
Engine
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
4/4
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
1,995
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ (มิลลิเมตร)
90.0/84.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า/รอบต่อนาที)
110/150/4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
330/1,750
อัตราส่วนการอัด : 1
16.5
Performance
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
205
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)
9.2
Fuel consumption
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุด (กิโลเมตร/ลิตร)
20.4
ระดับการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร)
128
ปริมาตรถังน้ำมัน (ลิตร)
51