ข้อมูลทางเทคนิค

Consumption
ระดับการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร)
49.0
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุด (กิโลเมตร/ลิตร)
47.6
Range and charge time
ระยะทางสูงสุดจากการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลเมตร)
37
ระยะทางสูงสุดจากการขับขี่โดยทั่วไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลเมตร)
up to 30
ระยะทางขับขี่สูงสุดโดยรวม (กิโลเมตร)*
440
กำลังกระแสไฟฟ้าแรงสูงสุทธิในแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
5.2
ระยะเวลาชาร์จไฟแบตเตอรี่กำลังไฟฟ้าแรงสูงถึงระดับ 80% ที่แรงดัน 3.7 กิโลวัตต์/12 แอมป์ (ชั่วโมง)
2.5
ระยะเวลาชาร์จไฟแบตเตอรี่กำลังไฟฟ้าแรงสูงถึงระดับ 80% ที่แรงดัน 16 แอมป์ จาก Wallbox (ชั่วโมง)
2.0
Performance
ความเร็วสูงสุดจากการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
120.0
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
250.0
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)
4.4

  • *ภาพเพื่อการโฆษณา อุปกรณ์ตกแต่งบางชิ้นอาจเปลี่ยนแปลงจากภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ