ข้อมูลทางเทคนิค

Select model
  • i8

Consumption

ระดับการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร) 49.0
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุด (กิโลเมตร/ลิตร) 47.6

Range and charge time

ระยะทางสูงสุดจากการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลเมตร) 37
ระยะทางสูงสุดจากการขับขี่โดยทั่วไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลเมตร) up to 30
ระยะทางขับขี่สูงสุดโดยรวม (กิโลเมตร)* 440
กำลังกระแสไฟฟ้าแรงสูงสุทธิในแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 5.2
ระยะเวลาชาร์จไฟแบตเตอรี่กำลังไฟฟ้าแรงสูงถึงระดับ 80% ที่แรงดัน 3.7 กิโลวัตต์/12 แอมป์ (ชั่วโมง) 2.5
ระยะเวลาชาร์จไฟแบตเตอรี่กำลังไฟฟ้าแรงสูงถึงระดับ 80% ที่แรงดัน 16 แอมป์ จาก Wallbox (ชั่วโมง) 2.0

Performance

ความเร็วสูงสุดจากการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 120.0
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 250.0
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที) 4.4

  • *ภาพเพื่อการโฆษณา อุปกรณ์ตกแต่งบางชิ้นอาจเปลี่ยนแปลงจากภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ