อัตราสิ้นเปลีองเชื้อเพลิงและระดับการปล่อย CO2

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นลิตร/100 กม. (โดยเฉลี่ย):2.1

อัตราสิ้นเปลืองกำลังไฟเป็น kWh/100 กม. (โดยเฉลี่ย):14.5
ระดับการปล่อย CO2 เป็น กรัม/กม. (โดยเฉลี่ย):51

 

ค่าตัวเลขของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และ ระดับการปล่อย CO2 ที่แสดงอยู่นี้ระบุตามการวัดค่าจากระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker Thailand)

 

ค่าของรถที่มี (²) ติดอยู่ถือเป็นค่าหลัก

 

ค่าของรถที่มี (³) ติดอยู่จะเป็นไปตามกฎข้อบังคับใหม่ของ WLTP และจะถูกแปลงค่ากลับมาเทียบเท่ากับค่าของ NEDC เพื่อให้มั่นใจได้ในความถูกต้องเมื่อนำมาเปรียบเทียบค่าระหว่างรถแต่ละคัน (สำหรับรถที่อยู่ในเกณฑ์การลดภาษีและภาษีสรรพสามิตอื่นๆ (อย่างน้อยอยู่ในหนึ่งในกลุ่มภาษีนี้) ตามระดับการปล่อย CO2 ค่าของ CO2 อาจแตกต่างกันไปจากค่าที่ระบุไว้ที่นี่)

 

ข้อกำหนดด้านสมรรถนะของ CO2 จะถูกระบุตามมาตรฐานของ Directive 1999/94/EC และกฎระเบียบของยุโรป (European Regulation) ที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ ค่าที่แสดงนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ค่า CO2 และอัตราการสิ้นเปลี่ยนพลังงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ NEDC

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและระดับการปล่อย CO2 เฉพาะของรถโดยสารใหม่ สามารถดูได้ที่ คู่มือแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระดับการปล่อย CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับรถโดยสารใหม่ ซึ่งมีวางอยู่ที่จุดขายหรือเข้าไปดูได้ที่ https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html

Read more