ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก
น้ำหนักรถเปล่า (ตามมาตรฐาน EU) เป็นกิโลกรัม
1,965
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ เป็นกิโลกรัม
2,395
น้ำหนักที่บรรทุกได้ เป็นกิโลกรัม
505
น้ำหนักลงเพลาหน้า/หลัง กิโลกรัม
1,235/1,250
ปริมาตรในการบรรจุของต่ำสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
420.0
เครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
8/4
ปริมาตรกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร
4,395
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ มิลลิเมตร
88.3/89.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) 1 รอบ/นาที
390 /(530)/5,500-6,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) 1 รอบ/นาที
750/1,800-4,600
อัตราส่วนการอัด: 1
10.5
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง
250
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน (วินาที)
3.7
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ในเมือง ลิตร/100 กิโลเมตร
13.8-13.7
นอกเมือง ลิตร/100 กิโลเมตร
7.7-7.6
สภาวะโดยรวมเฉลี่ย ลิตร/100 กิโลเมตร
10.0-9.9
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร)
238
ปริมาตรถังน้ำมันโดยประมาณ เป็นลิตร
68.0
ล้อ
ขนาดยางหน้า
245/35 R20
ขนาดยางหลัง
275/30 R20
ขนาดล้อหน้าและวัสดุ
8 J x 20 inches, light-alloy
ขนาดล้อหลังและวัสดุ
9 J x 20 inches, light-alloy

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและระดับการปล่อย CO2

ค่าตัวเลขของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระดับการปล่อย CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่แสดงอยู่นี้จะระบุตามมาตรฐานของ European Regulation (EC) 715/2007 ในเวอร์ชันที่ใช้งานขณะที่ได้รับอนุมัติ ตัวเลขที่แสดงจะอ้างอิงตามรถที่มีการกำหนดค่าพื้นฐานจากประเทศเยอรมนีและช่วงค่าที่แสดงจะพิจารณาตามอุปกรณ์เสริม และความแตกต่างของขนาดล้อและยางของรุ่นที่เลือกมา


ค่าสำหรับรถที่ติดฉลาก (²) เป็นค่าเบื้องต้น


ค่าสำหรับรถที่ติดฉลาก (3) จะเป็นไปตามกฎข้อบังคับใหม่ของ WLTP และจะถูกแปลงค่ากลับมาเทียบเท่ากับค่าของ NEDC เพื่อให้มั่นใจได้ในความถูกต้องเมื่อนำมาเปรียบเทียบค่าระหว่างรถแต่ละคัน [สำหรับรถที่อยู่ในเกณฑ์การลดภาษีหรือภาษีสรรพสามิตอื่นๆ (อย่างน้อยอยู่ในหนึ่งในกลุ่มภาษีนี้) ที่ขึ้นอยู่กับระดับการปล่อย CO2 ค่าของ CO2 อาจแตกต่างกันไปจากค่าที่ระบุไว้ที่นี่]


ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของ CO2 จะถูกกำหนดตามกฎข้อบังคับ Directive 1999/94/EC และกฎข้อบังคับของยุโรปเวอร์ชันที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ค่าที่แสดงนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ค่า CO2 และค่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานตามมาตรฐานในการจัดลำดับของ NEDC


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและระดับการปล่อย CO2 เฉพาะของรถโดยสารใหม่อย่างเป็นทางการ สามารถดูได้ที่ คู่มือแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระดับการปล่อย CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับรถโดยสารใหม่ ซึ่งมีวางอยู่ที่จุดขายหรือเข้าไปดูได้ที่
https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.

 

ค่าตัวเลขของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระดับการปล่อย CO2 และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่ได้จาก Eco Sticker (ประเทศไทย) ถูกแสดงอยู่ในสเปคชีท

Read more