ข้อมูลทางเทคนิค

Engine
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
4/4
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
1,997
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ (มิลลิเมตร)
90.1/84.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า/รอบต่อนาที)
160/218/4,700-6,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
350/1,250–4,800
อัตราส่วนการอัด : 1
10.0
Performance
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
245.0
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)
6.7
Fuel consumption
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุด (กิโลเมตร/ลิตร)
14.3
ระดับการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร)
166.0
ปริมาตรถังน้ำมัน (ลิตร)
70.0
Engine
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
4/4
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
1,995
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ (มิลลิเมตร)
90.0/84.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า/รอบต่อนาที)
140/190/4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
400/1,750–2,500
อัตราส่วนการอัด : 1
16.5
Performance
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
233.0
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)
7.7
Fuel consumption
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุด (กิโลเมตร/ลิตร)
19.2
ระดับการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร)
137.0
ปริมาตรถังน้ำมัน (ลิตร)
70.0
Engine
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
4/4
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
1,995
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ (มิลลิเมตร)
90.0/84.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า/รอบต่อนาที)
160/218/4,400
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
450/1,500–2,500
อัตราส่วนการอัด : 1
16.5
Performance
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
243.0
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)
6.9
Fuel consumption
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุด (กิโลเมตร/ลิตร)
17.9
ระดับการปล่อย CO2 (กรัม/กิโลเมตร)
149.0
ปริมาตรถังน้ำมัน (ลิตร)
70.0