ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก
น้ำหนักรถเปล่า (ตามมาตรฐาน EU) เป็นกิโลกรัม
1,705
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ เป็นกิโลกรัม
2,200
น้ำหนักที่บรรทุกได้ เป็นกิโลกรัม
570
น้ำหนักลงเพลาหน้า/หลัง กิโลกรัม
970/1,300
ปริมาตรในการบรรจุของต่ำสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
520
ปริมาตรในการบรรจุของสูงสุดเป็นลิตร (Seats up หรือ Roof down)
1,600
Trailer load (unbraked) เป็นกิโลกรัม
1,800
Trailer load 8% (braked) เป็นกิโลกรัม
1,600
Trailer load 12% (braked) เป็นกิโลกรัม
750
เครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ/วาล์ว
4/4
ปริมาตรกระบอกสูบ ลูกบาศก์เซนติเมตร
1,995
ระยะชัก/ขนาดกระบอกสูบ มิลลิเมตร
90.0/84.0
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) 1 รอบ/นาที
140 /190 /4,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) 1 รอบ/นาที
400/1,750-2,500
อัตราส่วนการอัด: 1
16.5
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง
226.0
อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน (วินาที)
7.7
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ในเมือง ลิตร/100 กิโลเมตร
6.0-5.8
นอกเมือง ลิตร/100 กิโลเมตร
4.6-4.5
สภาวะโดยรวมเฉลี่ย ลิตร/100 กิโลเมตร
5.1-5.0
ระดับการปล่อย CO2 โดยเฉลี่ย (กรัม/กิโลเมตร)
99.0
ปริมาตรถังน้ำมันโดยประมาณ เป็นลิตร
57
ล้อ
ขนาดยางหน้า
225/50 R18
ขนาดยางหลัง
225/50 R18
ขนาดล้อหน้าและวัสดุ
8 J x 18 inches, light-alloy
ขนาดล้อหลังและวัสดุ
8 J x 18 inches, light-alloy

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและระดับการปล่อย CO2 อย่างเป็นทางการของรถยนต์ใหม่ได้จาก 'คู่มือเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและระดับการปล่อย CO2 ของรถยนต์ใหม่' โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้จากจุดจำหน่ายรถยนต์และ DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str 1, 73760 Ostfildern ประเทศเยอรมนี
http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะกำหนดตามวัฏจักรการขับทดสอบ ECE (93/116/EC) ซึ่งประกอบด้วยการขับทดสอบแบบ Urban ประมาณหนึ่งในสาม และการขับทดสอบแบบ Extra-Urban ประมาณสองในสาม (ตามระยะทางทั้งหมดที่ได้ขับทดสอบ) อัตราการปล่อยมลภาวะก๊าซ CO2 จะถูกตรวจวัดเพิ่มเติมจากอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง โดยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะคำนวณบนพื้นฐานของรถพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์พิเศษ (เช่น ยางที่มีหน้ายางกว้างกว่าเดิม) จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและระดับสมรรถนะในการขับขี่

 

ข้อมูลทางเทคนิคที่ระบุไว้เป็นข้อมูลสำหรับรถยนต์ที่จำหน่ายในตลาดเยอรมนี ภาพประกอบบางส่วนอาจเป็นภาพที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมซึ่งมิได้ติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เนื่องจากความต้องการของแต่ละตลาดไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ รายละเอียดตัวรถ อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปตามที่อธิบายไว้ใน ข้อความและภาพประกอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องแม่นยำ กรุณาติดต่อศูนย์บริการบีเอ็มดับเบิลยู รูปแบบการดีไซน์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลง และเกิดข้อผิดพลาดได้ ทั้งนี้ มิได้ระบุรวมถึงอุปกรณ์สำหรับจัดจำหน่ายในประเทศไว้ในที่นี้

 

น้ำหนักรถเปล่า (EU) เป็นกก.: ตัวเลขน้ำหนักที่ระบุไว้จะรวมน้ำมันเชื้อเพลิง 90% ของถัง น้ำหนักผู้ขับขี่ 68 กก. และน้ำหนักสัมภาระ 7 กก. ทั้งนี้น้ำหนักรถเปล่าจะใช้สำหรับรถรุ่นอุปกรณ์มาตรฐาน โดยอุปกรณ์เสริมจะทำให้ตัวเลขน้ำหนักนี้เพิ่มขึ้น

 

ค่ากำหนด: บีเอ็มดับเบิลยูขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 95 หรือน้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่าโดยมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% (E10) ค่าสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ระบุไว้เป็นตัวเลขจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทน 98

 

Read more