บุกเบิกและเบิกทาง

แอพพลิเคชันใน บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 1

บุกเบิกและเบิกทาง

บุกเบิกและเบิกทางแอพพลิเคชันใน บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 1

บีเอ็มดับเบิลยูไม่เพียงแต่พัฒนาแอพพลิเคชันของตัวเอง อย่างเช่น BMW Connected และ M Laptimer เท่านั้น แต่ยังได้ร่วมมือกับคู่ค้าอย่าง AUPEO! และ TuneIn เพื่อตอบสนองการใช้งานแอพพลิเคชันที่หลากหลาย และเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้งานได้อย่างปลอดภัยในขณะขับขี่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพียงเชื่อมโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับแท่นสำหรับอุปกรณ์เสริมหรือสาย USB ฟังก์ชันต่างๆ ของแอพพลิเคชันสามารถควบคุมได้อยางง่ายดายจากปุ่มควบคุม iDrive โดยแอพพลิเคชั่นจะมีการเพิ่มอย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือกันระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู และบริษัทคู่ค้าที่หลากหลาย สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.bmw.com/apps

Read more
  • *ภาพเพื่อการโฆษณา อุปกรณ์ตกแต่งบางชิ้นอาจเปลี่ยนแปลงจากภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ