บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ให้เช่ารถราคาพิเศษเพื่อสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนต้านโควิด อำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เดินทางไปฉีดวัคซีนทั่วทั้งกรุงเทพฯ

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย สานต่อความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 เคียงข้างสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ผนึกกำลังแอปพลิเคชั่นฮ้อป (HAUP) ผู้ให้บริการคาร์ แชร์ริ่ง ส่งมอบรถบีเอ็มดับเบิลยูเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมร่วมสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนต้านโควิดทั่วกรุงเทพมหานคร จัดทัพรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูให้บริการเช่ารถยนต์ระยะสั้นแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอป HAUP ในอัตราพิเศษ 100 บาท / ชั่วโมง ได้สูงสุด 5 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา และสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ยังพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์วิกฤติจากโรคโควิด-19 มอบสิทธิการเช่ารถบีเอ็มดับเบิลยูผ่านแอป HAUP โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง รายได้จากการให้บริการมอบให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ในการส่งต่อความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

 

ทัพรถยนต์ที่บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จัดมาเพื่อสนับสนุนภารกิจต้านภัยโควิด-19 ประกอบไปด้วยบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์ 2, ซีรีส์ 3, ซีรีส์ 5, X1 และ X3 โดยเป็นรถบีเอ็มดับเบิลยูที่เราเตรียมไว้สำหรับสื่อมวลชนเพื่อการทดสอบสมรรถนะต่าง ๆ ในสถานการณ์ปกติ แต่ในเหตุการณ์วิกฤตนี้ เราได้นำมาใช้ในการสนับสนุนบุคลากรการแพทย์ รวมทั้งประชาชนชาวไทย เพื่อให้เร่งกระจายการฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานคร ด้วยการมอบอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายและไร้สัมผัสยิ่งขึ้น

 

ในปีที่ผ่านมาบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องดังนี้

ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จะยังคงร่วมมือร่วมใจในการส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมฝ่าฝันวิกฤติครั้งนี้อย่างเร็วที่สุด