BMW CSR ACTIVITIES.

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จับมือกรมการแพทย์ ระดมพลังจิตอาสาร่วมส่งยาให้ผู้ป่วยโควิด-19

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ระดมพลังจิตอาสา ร่วมมือกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ ศิลปิน ลูกค้า พาร์ทเนอร์ สื่อมวลชน และพนักงาน สนับสนุนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในการส่งกล่องยาให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าระบบการแยกกักรักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย และมูลนิธิแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมประมูล We Care, We Share เพื่อสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 ผ่านกิจกรรมประมูลเพื่อการกุศล “We Care, We Share” ภายใต้มูลนิธิแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ โดยเชิญชวนพนักงาน เครือข่ายผู้จำหน่าย และลูกค้าของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย นำของรักของหวงหรือของสะสมมาร่วมประมูลให้แก่สาธารณะชนผ่านทาง Care4Water Facebook Page เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจาก

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จับมือร่วมกับหลากหลายหน่วยงานให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย และสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย HackVax Open Design บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิซิโก้ QueQ กลุ่มออร์แกไนเซอร์ จิตอาสา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ร่วมมือในการให้บริการ

ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูกับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ร่วมสมทบเงินให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนลูกค้าที่ซื้อรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูกับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ และมีกำหนดวันส่งมอบรถระหว่างระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาร่วมสมทบเงินให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ให้เช่ารถราคาพิเศษเพื่อสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนต้านโควิด

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย สานต่อความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 เคียงข้างสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ผนึกกำลังแอปพลิเคชั่นฮ้อป (HAUP) ผู้ให้บริการคาร์ แชร์ริ่ง ส่งมอบรถบีเอ็มดับเบิลยูเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมร่วมสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนต้านโควิดทั่วกรุงเทพมหานคร จัดทัพรถ