Park Hyatt Handover
Tech | 2017.07.05

ฟีเจอร์ Loading Aid เพื่อการจัดการสัมภาระในท้ายรถที่ง่ายขึ้น

รถยนต์เปิดประทุนแบบฮาร์ดทอปที่มีระบบไฟฟ้าพับเก็บหลังคาลงไปไว้ในกระโปรงท้ายให้นั้น แม้จะสวยงามแต่ก็มักจะทำให้การนำสัมภาระเข้าหรือออกจากท้ายรถกลายเป็นเรื่องยาก BMW จึงคิดค้นระบบช่วยเหลือที่จะทำให้การจัดการกับสัมภาระเป็นเรื่องง่ายขึ้นทั้งในตอนที่เปิดและปิดหลังคา ระบบนี้เรียกว่า “Loading Aid” โดยในขณะที่หลังคาถูกพับเก็บอยู่ในกระโปรงท้ายและต้องการบรรจุสัมภาระ สิ่งที่ต้องทำมีเพียงเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมาตามปกติ จากนั้นให้สังเกตุที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ลูกศรที่ซ่อนอยู่ด้านใต้ของฝากระโปรง ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับปุ่มปิดฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าใน BMW 7 Series เมื่อกดปุ่มดังกล่าวค้างไว้ มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำการยกหลังคาพร้อมกับชุดกลไกของระบบให้สูงขึ้นจนพ้นระดับบนสุดของห้องเก็บสัมภาระ ทำให้การบรรจุหรือหยิบสัมภาระเป็นเรื่องง่าย หลังจากจัดการกับสัมภาระเรียบร้อยก็ให้กดปุ่มดังกล่าวค้างไว้อีกครั้งจนกว่าระบบจะเก็บหลังคาและชุดกลไกลงไปอยู่ในตำแหน่งเดิม จากนั้นก็ปิดฝากระโปรงท้ายลงมาได้ตามปกติ ระบบ Loading Aid มีอยู่ใน BMW 4 Series Convertible ที่จำหน่ายในประเทศไทย

Read more