Financial Services

BMW FINANCIAL SERVICES.

We're here to put you in the driver's seat.

BMW FINANCIAL SERVICES.

We're here to put you in the driver's seat.

HIRE PURCHASE OR FINANCIAL LEASE.

Discover the option right for you.

You know the BMW you want to drive. Now discover the best way to finance it. BMW Financial Services offers a range of options to give you the flexibility to
find a solution that works best for you.

การเช่าซื้อ

การเช่าซื้อ

การทำเช่าซื้อเป็นบริการทางการเงินที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับรถบีเอ็มดับเบิลยูคันใหม่ของท่านเพียงเลือกข้อเสนอที่ท่านพึงพอใจจาก บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียลเซอร์วิส ประสบการณ์แห่งความประทับใจก็จะเริ่มขึ้นก่อนทีท่านจะสตาร์ทรถบีเอ็มดับเบิลยูคันใหม่ของท่าน อิสระในการใช้จ่ายเงินที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระที่หลากหลายได้ตั้งแต่ 12 เดือนถึง 60 เดือน โดยท่านสามารถเลือกระยะเวลาได้ตามที่ท่านต้องการ นอกจากนั้นท่านสามารถเลือกชำระเงินดาวน์ที่เหมาะสมกับงบประมาณของท่านแล้วผ่อนชำระส่วนที่เหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ และทำให้ท่านทราบค่าใช้จ่ายต่อเดือนล่วงหน้าและคงที่ตลอดอายุสัญญา เมื่อสิ้นสุดสัญญาการทำเช่าซื้อ ท่านจะได้ครอบครองรถบีเอ็มดับเบิลยูโดยสมบูรณ์
การเช่าซื้อ (แบบมีบอลลูน)

การเช่าซื้อ (แบบมีบอลลูน)

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียลเซอร์วิส เพิ่มทางเลือกอิสระให้แก่ท่านสำหรับรถบีเอ็มดับเบิลยูคันใหม่ ด้วยบริการการทำเช่าซื้อแบบมีบอลลูนซึ่งเหมือนกับการทำเช่าซื้อรถยนต์ทั่วไป และมีค่าผ่อนชำระรายเดือนที่ลดลง เนื่องจากยอดบอลลูนในงวดสุดท้ายและเมื่อสิ้นสุดสัญญาท่านยังคงได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูอยู่เช่นเดิม
การเช่าทางการเงิน

การเช่าทางการเงิน

การเช่าทางการเงิน คือรูปแบบการเงินที่ตอบสนองต่อองค์กรธุรกิจของท่านที่มีความยืดหยุ่นทั้งยังช่วยเพิ่ม สภาพคล่องด้านการเงินสำหรับท่านเจ้าของรถบีเอ็มดับเบิลยูโดยท่านสามารถเลือก ระยะการเช่าที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ 36 เดือน ถึง 60 เดือน เราขอนำเสนอ 2 ทางเลือกของสัญญาการเช่าทางการเงินคือการเช่าทางการเงินแบบชำระเต็มจำนวน และแบบมีบอลลูน โดยทั้ง 2 ทางเลือกนี้ ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายคงที่ทุกเดือนตลอดอายุสัญญา แต่ ภายใต้โปรแกรม การเช่าทางการเงินแบบมีบอลลูนจะช่วยให้ท่านมีค่าใช้ จ่ายรายเดือนที่ต่ำกว่าการเช่าทางการเงินแบบชำระเต็มจำนวน และท่านยังมีทางเลือกสำหรับค่าใช้จ่ายคงเหลือในงวดสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา

OTHER PRODUCTS.

Discover the option right for you.

BMW Financial Services offers a range of options to give you the flexibility to find a solution that works best for you.

การรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียวเซอร์วิส ช่วยให้ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์นั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุด ซึ่งท่านจะได้พบกับทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เพียงท่านครอบครองรถบีเอ็มดับเบิลยูคันปัจจุบัน ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้ง่าย ๆ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ท่านได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังมองหาโปรแกรมพิเศษนี้ที่มีระยะเวลาให้ท่านชำระเงินคืนได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยในแบบที่ท่านพอใจ เพียงแค่ติดต่อเราแล้วท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการประกันภัยที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
Select

BMW Select.

Enjoy the moment. The future is guaranteed. BMW Full Circle offers unprecedented choice and security for our commercial and consumer customers. With attractive repayments under the program, enjoying a unique combination of dynamic performance and luxury is more achievable than you think. BMW Full Circle is designed so you can enjoy the future with the security of knowing exactly how much your BMW will be worth at contract’s end with a Guaranteed Future Value.[3] Enjoy the flexibility of the BMW Full Circle program by selecting the contract term that best suits your needs. Then at contract end, you can either trade-in, refinance, buy or simply hand in the keys. A BMW Chattel Mortgage is an ideal way for individual business customers to maximise the taxation benefits gained from financing a new vehicle. A BMW Chattel Mortgage is an ideal way for individual business customers to maximise the taxation benefits gained from financing a new vehicle.[4] A BMW Chattel Mortgage will give you the ability to tailor your finance contract to best suit your needs with flexible contract terms (24 to 60 months), deposit amount and final payment. Once you have decided on the vehicle of your choice, simply speak with the Business Manager at your preferred BMW dealer. They can advise you on the full range of options and tailor a finance package to suit your needs.

INSURANCE.

Relax. We have you covered.

BMW Financial Services Protection Products offer extra coverage for you, your family, and your new investment. Standard automobile insurance offers decent peace of mind, but it doesn’t cover everything. We have carefully developed our Protection Products to address the most common, costly, and disruptive contingencies that might occur while you enjoy your BMW.

Motor Insurance

Motor Insurance.

Enjoy the moment. The future is guaranteed. BMW Full Circle offers unprecedented choice and security for our commercial and consumer customers. With attractive repayments under the program, enjoying a unique combination of dynamic performance and luxury is more achievable than you think.
  • Learn more
PPI

PPI.

Enjoy the moment. The future is guaranteed. BMW Full Circle offers unprecedented choice and security for our commercial and consumer customers. With attractive repayments under the program, enjoying a unique combination of dynamic performance and luxury is more achievable than you think.
  • Learn more

EXISTING CUSTOMERS.

Existing Customers.

Explore the little extras that make owning a BMW special. The following tools and service extras have been conceived and created by BMW Financial Services.

Bill payment

Bill payment.

The convenient way to make your monthly payments. Payments can be made easily and conveniently at any banks by using bill payment. It will save your time and make it easy to manage your bills and also really convenient and safe, especially you can enjoy more time to yourself! You'll never miss a payment again!
Renewal Annual Tax

Renewal Annual Tax.

Faster & more convenient way to make your vehicle tax. With BMW Financial Services, you can now pay your annual vehicle tax for cars and motorcycles in a number of ways and we aim to ensure the process of payment for your vehicle runs as smoothly as the car itself.
Direct Debit

Direct Debit.

Save your time to spend it driving. Financing your vehicle with BMW Financial Services gives you access to greatest comfort and specialized payment options. BMW Direct Debit service is the worry-free way to pay bills. Just sign up for Direct Debit and get the convenience of having your installment paid automatically out of your savings or current account each month without having worry about bills late payment or go to bank every month. After all, any time you save is time you can spend driving. It's just one example of the flexibility enjoyed by our customers.